FRÉTT FYRIRTÆKI 05. MARS 2021

Vinsamlegast athugið að þessi fréttatilkynning var leiðrétt 27. apríl 2021 frá upprunalegri útgáfu.

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum dróst saman um 2% á tímabilinu nóvember-desember 2020 í samanburði við sama tímabil árið áður. Mest lækkun var í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu.

Minni velta í ferðaþjónustu og tengdum greinum
Velta minnkaði í einkennandi greinum ferðaþjónustu s.s. hjá ferðaskrifstofum, í flugrekstri, rekstri gististaða og veitingarekstri. Einnig minnkaði velta í greinum sem tengjast ferðaþjónustu óbeint, s.s. sölu á eldsneyti.

Velta jókst í flestum flokkum smásölu
Velta jókst í framleiðslu og er veltan svipuð og fyrir tveimur árum. Velta jókst í mörgum flokkum heildsölu og flestum flokkum smásölu, t.d. var velta í stórmörkuðum 15% meiri í nóvember-desember 2020 en á sama tímabili ári áður. Sumar atvinnugreinar þar sem velta jókst eru tengdar útflutningi en hafa ber í huga að gengisvísitala hækkaði um 13% á þessu tímabili.

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
  Nóv.-des. 2019 Nóv.-des. 2020 Breyting, % 2019 2020 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu, landbúnaðar og skógræktar1 2 788 775 -2 4.611 4.235 -8
Landbúnaður og skógrækt2 .. .. .. .. .. ..
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 71 72 2 424 424 0
C-24 Framleiðsla málma 35 42 20 234 232 -1
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 79 90 13 438 442 1
D/E Veitustarfsemi 36 36 0 193 200 4
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 69 68 -1 369 345 -7
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 21 25 15 147 147 0
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 38 40 5 260 250 -4
G-4671 Olíuverslun 20 15 -25 149 106 -29
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 67 79 17 379 404 7
G-47 Smásala 94 110 17 496 544 10
H Flutningar og geymsla 62 40 -36 427 256 -40
I55 Rekstur gististaða 12 3 -76 99 35 -64
I56 Veitingasala og -þjónusta 17 10 -40 100 71 -29
J Upplýsingar og fjarskipti 51 51 0 249 261 5
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 7 4 -46 49 31 -36
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 12 1 -91 97 21 -79
Aðrar atvinnugreinar 98 91 -7 500 468 -6
1 Velta skv. virðisaukaskattskýrslum er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
2 Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Ekki eru komnar áreiðanlegar tölur um veltu í landbúnaði og skógrækt seinni helming árs 2020.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 8. janúar sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 760,89 milljarðar króna í september-október 2020 sem var 5,19% lækkun frá sama tímabili árið 2019. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 761,67 milljarðar sem er 5,10% lækkun á milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.