Velta eykst í fiskeldi og sjávarútvegi
Samkvæmt virðisaukaskattskýrslum var velta í sjávarútvegi 15,1% meiri í september-október 2019 en á sama tímabili árið áður. Á síðasta 12 mánaða tímabili var velta í fiskeldi 99% hærri en næstu 12 mánuði þar á undan. Umsvif fiskeldis hafa aukist mikið undanfarin ár og er ársvelta greinarinnar nú á við helming af veltu í landbúnaði.

Minni velta í flugi
Velta í flutningum og geymslu var 8,1% lægri í september-október 2019 en á sama tímabili 2018. Þessi lækkun er vegna lækkunar veltu í flutningum með flugi (-10,6%) og lækkunar veltu í þjónustustarfsemi tengdri flutningum með flugi (-28,6%).

Hægir á byggingaframkvæmdum
Velta í „Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnslu hráefna úr jörðu“ var 1,3% hærri í september-október 2019 en sömu mánuði 2018 og er það mun minni vöxtur en hefur verið í þessari grein undanfarin ár.

Samdráttur í framleiðslu málma
Velta í framleiðslu málma var 20,6% minni í september-október 2019 en á sama tímabili 2018.

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
  Sept.-okt. 2018 Sept.-okt. 2019 Breyting, % Nóv. 2017-okt. 2018 Nóv. 2018-Okt. 2019 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 791 799 1,1 4.494 4.636 3,2
Landbúnaður og skógrækt² ... ... ... 52 51 -0,2
A-031/C-102 Fiskveiðar og vinnsla sjávarafurða 64 73 15,1 338 388 14,8
A-032 Fiskeldi 3 5 47,6 13 26 98,7
C-24 Framleiðsla málma 46 36 -20,6 250 241 -3,5
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 73 78 7,3 426 437 2,6
D/E Veitustarfsemi 33 31 -4,9 184 192 4,2
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hr 68 68 1,3 349 367 5,1
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 24 23 -4,6 168 148 -12,0
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 46 49 7,0 222 260 17,2
G-4671 Olíuverslun 25 26 2,8 133 147 10,5
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 64 68 7,0 364 394 8,1
G-47 Smásala 79 82 4,4 471 495 5,1
H Flutningar og geymsla 82 75 -8,1 498 428 -13,9
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 36 34 -5,0 200 200 0,2
J Upplýsingar og fjarskipti 39 40 2,5 218 233 6,8
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 9 8 -15,7 51 49 -4,6
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 20 19 -4,5 110 115 4,9
Erlend fyrirtæki sem selja rafræna þjónustu til einstaklinga á Íslandi 1 2 11,9 9 10 11,4
Aðrar atvinnugreinar 77 78 1,5 438 455 3,8
¹ Virðisaukaskattskyld velta er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 12. nóvember sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 817,7 milljarðar króna í júlí-ágúst 2019, sem var 0,8% hækkun frá sama tímabili árið 2018. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 818,7 milljarðar, sem er 1,0% hækkun milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar