Virðisaukaskattskyld velta dróst saman um 5% á tímabilinu september-október 2020 í samanburði við sama tímabili árið áður. Mest lækkun var í atvinnugreinum tengdum ferðaþjónustu.

Meiri velta var í nokkrum atvinnugreinum á tímabilinu september-október 2020 en á sama tímabili árið á undan. Velta jókst um 13% í smásölu og hefur aukist jafnt og þétt síðastliðið ár. Velta í sölu og viðhaldi á vélknúnunum ökutækjum jókst einnig um 13% en þegar horft er yfir 12 mánaða tímabil hefur velta í þeirri atvinnugrein dregist saman um 3%. Aðrar atvinnugreinar þar sem velta jókst eru tengdar útflutningi en hafa ber í huga að gengisvísitala hækkaði um 15% á þessu tímabili.

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
  Sept.-okt. 2019 Sept.-okt. 2020 Breyting, % Nóv. 2018 - okt. 2019 Nóv. 2019 - okt. 2020 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu1 803 761 -5 4,663 4,302 -8
Landbúnaður og skógrækt2 .. .. .. 52 55 5
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 79 86 9 417 422 1
C-24 Framleiðsla málma 36 42 16 241 225 -7
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 79 81 3 444 431 -3
D/E Veitustarfsemi 31 35 12 191 200 5
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 69 67 -3 369 345 -6
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 23 27 13 148 143 -3
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 49 52 6 260 248 -5
G-4671 Olíuverslun 26 17 -34 147 111 -25
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 66 74 13 378 396 5
G-47 Smásala 82 93 13 495 528 7
H Flutningar og geymsla 76 39 -48 432 279 -35
I55 Rekstur gististaða 18 3 -80 101 44 -56
I56 Veitingasala og -þjónusta 17 10 -38 100 78 -23
J Upplýsingar og fjarskipti 42 44 5 247 257 4
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 8 5 -34 49 34 -32
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 16 1 -92 97 32 -67
Aðrar atvinnugreinar 84 82 -2 493 475 -4
1 Velta skv. virðisaukaskattskýrslum er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
2 Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Breytt flokkun á einkennandi greinum ferðaþjónustu
Flokkun rekstraraðila, þar sem aðalstarfsemi er rekstur heilsulinda og jarðbaða, hefur verið samræmd og eru þau fyrirtæki nú öll flokkuð í atvinnugrein 96.04.0 með nuddstofum, sólbaðsstofum, gufuböðum o.þ.h. Samhliða eru gerðar breytingar á skilgreiningu einkennandi greina ferðaþjónustu til birtingar á Íslandi.

Útgáfa tölfræði um einkennandi greinar ferðaþjónustu hefur fylgt skilgreiningu frá hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat. Ákveðnar atvinnugreinar á Íslandi sem byggja tekjur sínar nær eingöngu á ferðaþjónustu falla þó utan skilgreiningar Eurostat. Til að gefa sem besta mynd af þróun og umsvifum ferðaþjónustu hérlendis verður framvegis birt tölfræði um einkennandi greinar ferðaþjónustu á Íslandi sem nær einnig til atvinnugreina 52.23.0 – Þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi og 96.04.0 – Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h. Eftirfarandi atvinnugreinar samkvæmt Íslenskri atvinnugreinaflokkun (ÍSAT2008) falla undir einkennandi greinar ferðaþjónustu á Íslandi:

H49.1 – Farþegaflutningur með járnbrautalestum milli borga
H49.32 – Rekstur leigubifreiða
H49.39 – Annar farþegaflutningur á landi
H50.1 – Millilanda- og strandsiglingar með farþega
H50.3 – Farþegaflutningur á skipgengum vatnaleiðum
H51.1 – Farþegaflutningur með flugi
H52.23 – Þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi
I55.1 – Hótel og gistiheimili
I55.2 – Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða
I55.3 – Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi
I56.1 – Veitingastaðir
I56.3 – Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.
N77.1 – Leiga á vélknúnum ökutækjum
N77.21 – Leiga á tómstunda- og íþróttavörum
N79 – Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta
S96.04 – Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h.

Velta í einkennandi greinum ferðaþjónustu á Íslandi samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
 Sept.-okt. 2019Sept.-okt. 2020Breyting (%)Nóv. 2018 - okt. 2019Nóv. 2019 - okt. 2020Breyting (%)
Farþegaflutningur með flugi (H511)41,19,9-76230,7112,5-51
Þjónustustarfsemi tengd flutningi með flugi (H5223)3,70,8-7823,08,0-65
Rekstur gististaði (I551-I553)17,73,5-80101,044,1-56
Veitingarekstur (I561, I563)15,69,5-3993,771,6-24
Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur (N79)16,11,2-9297,231,7-67
Nuddstófur, gufuböð, náttúrulindir o.þ.h. (S9604)3,50,3-9120,08,8-56
Leiga á tómstundavörum og vélknúnum ökutækjum (N771, N7721)7,75,2-3349,934,3-31
Farþegaflutningur á landi (H491, H4932, H4939)3,40,4-8722,08,9-60
Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám (H501, H503)1,00,2-825,41,7-68

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 30. október sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, landbúnaði og skógrækt, talin vera 718,2 milljarðar króna í júlí-ágúst 2020 sem var 12,50% lækkun frá sama tímabili árið 2019. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 719,2 milljarðar sem er 12,94% lækkun á milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar