Velta lækkaði milli ára í mörgum útflutningsgreinum og greinum þar sem tekjur eru háðar gengi erlendra gjaldmiðla. Velta var lægri árið 2016 en 2015 í flokkunum „framleiðslu málma“ (-21%), „fiskveiðum, fiskeldi og vinnslu sjávarafurða“(-12%) og „heild- og umboðssölu með fisk“ (-10%). Einnig lækkaði velta í „veitustarfsemi“ og „olíuverslun“. Þessar tölur byggja á veltu samkvæmt virðisaukaskattskýrslum.

Virðisaukaskattsvelta (milljarðar króna)
  nóv.-des. 2015 nóv.-des. 2016 Breyting, % 2015 2016 Breyting, %
Alls 694 712   3.829 4.096  
Alls án ferðaskrifstofa og farþegaflutninga á vegum¹ 693 695 0,3 3.821 3.979 4,1
01/02 Landbúnaður og skógrækt²       49 50 2,5
03/10.2 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 65 49 -25,3 395 348 -11,8
C24 Framleiðsla málma 35 32 -8,4 251 198 -21,2
C Framleiðsla, án 10.2 og 24 89 87 -2,2 457 464 1,5
D/E Veitustarfsemi 29 30 3,7 168 162 -3,3
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 41 55 34,5 200 273 36,1
45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 23 23 3,6 133 161 20,3
4617/46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 38 28 -24,2 250 225 -9,9
4671 Olíuverslun 15 16 7,0 119 110 -7,7
Önnur heild- og umboðsverslun 62 63 2,0 319 342 7,0
G47 Smásala 77 83 7,8 398 429 7,8
H Flutningar og geymsla¹ 60 60 -0,1 380 429 12,9
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 19 26 34,0 134 170 26,9
J Upplýsingar og fjarskipti 35 36 2,9 176 195 10,7
79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur¹ 1 13   7 96  
Aðrar atvinnugreinar 80 85 6,7 391 444 13,6
¹Í ársbyrjun 2016 tóku gildi breytingar á lögum um virðisaukaskatt, m.a. urðu hluti farþegaflutninga (bálkur H) og þjónusta ferðaskrifstofa virðisaukaskattsskyld.
²Flestir bændur skila virðisaukaskatti hálfsárslega. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Aukning í greinum tengdum ferðaþjónustu
Velta jókst í flestum einkennandi greinum ferðaþjónustu, t.d. var velta í flokkinum „rekstur gististaða og veitingarekstur“ 27% hærri árið 2016 en 2015.

Einnig jókst velta milli ára í greinunum „byggingastarfsemi, mannvirkjagerð námugreftri og vinnslu jarðefna“ (36%) og í „sölu og viðhaldi á vélknúnum ökutækjum“ (20%). Telja má líklegt að hluti af þeim vexti gæti verið tilkominn vegna vaxtar í einkennandi greinum ferðaþjónustu.

Í ársbyrjun 2016 tóku gildi breytingar á lögum um virðisaukaskatt, 50/1988, sem gerðu nokkrar atvinnugreinar virðisaukaskattskyldar sem áður voru undanþegnar. Þar ber helst að nefna farþegaflutninga aðra en áætlunarflutninga (undir bálki H) og þjónustu ferðaskrifstofa (undir bálki N). Þetta er að hluta til skýringin á mikilli aukningu á virðisaukaskattskyldri veltu í þessum greinum, en einnig hafa umsvif þessara atvinnugreina aukist mikið undanfarin ár.

Heildarvelta eykst
Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, fyrir utan ferðaskrifstofur og farþegaflutninga á vegum, í nóvember og desember 2016 nam 695 milljörðum króna, sem er 0,3% aukning miðað við sama tímabil árið 2015. Veltan jókst um 4,1% á árinu 2016 samanborið við 2015. Þar sem starfsemi tengd farþegaflutningum og ferðaskrifstofum var ekki virðisaukaskattskyld fyrr en í ársbyrjun 2016, verður að taka tillit til þess þegar velta ársins 2016 er borin saman við fyrri ár.

Velta í allri virðisaukaskattskyldri starfsemi nam 712 milljörðum króna í nóvember og desember 2016.

Í veftöflum Hagstofu er að finna meiri sundurliðun og tölur lengra aftur í tímann.

Endurskoðun hagtalna
Við birtingu fréttar í janúar var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi í september og október 2016 talin vera 687,7 milljarðar sem var 6,7% hækkun frá sömu mánuðum árið 2015. Nú hafa nýrri tölur borist og velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi á þessu tímabili er talin vera 689,6 milljarðar sem er 7,0% hækkun frá sömu mánuðum árið 2015. Sjá nánar um endurskoðun hagtalna í lýsigögnum

Aðrar hagtölur
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggja á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni:
  Ferðaþjónusta
  Atvinnugreinar