Meiri velta var í flestum atvinnugreinum á tímabilinu júlí-ágúst 2021 en á sama tímabili 2020 samkvæmt virðisaukaskattskýrslum. Árið 2020 var mikið um lokanir og takmarkanir vegna kórónuveirufaraldursins og því er athyglisvert að bera saman veltu haustið 2021 og veltu haustið 2019, þ.e. fyrir faraldurinn.

Ef tímabilið júlí-ágúst 2021 er borið saman við sama tímabil 2019 var hlutfallslega mest hækkun í veltu erlendra fyrirtækja sem eru virðisaukaskattskyld á Íslandi. Einnig jókst velta verulega í álframleiðslu, annari framleiðslu og smásölu. Velta dróst saman í flestum greinum tengdum ferðaþjónustu. Gengisvísitala hækkaði um 4% á milli júlí-ágúst 2019 og 2021 þannig að einungis hluti hækkana skýrist af veikingu krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum.

Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum (milljarðar króna)
  Júlí-ágúst 2019 Júlí-ágúst 2020 Júlí-ágúst 2021 Breyting 2019-2020, % Breyting 2020-2021, % Breyting 2019-2021, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 826,2 721,1 899,0 -13 25 9
Landbúnaður og skógrækt² .. .. .. .. .. ..
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 66,6 70,9 67,1 6 -5 1
C-24 Framleiðsla málma 37,8 33,9 57,0 -10 68 51
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 72,1 68,9 87,2 -4 27 21
D/E Veitustarfsemi 29,8 31,7 36,1 6 14 21
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 66,8 61,3 69,5 -8 14 4
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 25,1 27,8 35,2 11 27 40
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 38,9 39,9 39,9 3 0 3
G-4671 Olíuverslun 32,1 21,5 30,3 -33 41 -5
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 65,8 67,9 75,7 3 11 15
G-47 Smásala 89,3 95,8 104,3 7 9 17
H Flutningar og geymsla 91,0 44,9 68,6 -51 53 -25
I55 Rekstur gististaða 28,3 10,2 21,8 -64 113 -23
I56 Veitingasala og -þjónusta 20,3 15,8 21,1 -22 33 4
J Upplýsingar og fjarskipti 37,3 38,7 45,3 4 17 21
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 12,3 8,6 12,4 -30 45 1
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 25,4 4,3 15,2 -83 256 -40
Erlend fyrirtæki sem eru virðisaukaskattskyld á Íslandi 4,0 3,8 19,2 -5 400 378
Aðrar atvinnugreinar 80,3 72,3 89,8 -10 24 12
¹ Velta skv. virðisaukaskattskýrslum er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 27. ágúst sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, skógrækt og landbúnaði, talin vera 834,0 milljarður króna í maí-júní 2021 sem var 19,4% hækkun frá sama tímabili árið 2020. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 830,2 milljarðar sem er 22,1% hækkun á milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar