Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, fyrir utan lyfjaframleiðslu, var 722 milljarðar í mars og apríl 2019, eða 3,9% hærri en sömu mánuði árið áður.

Velta eykst í útflutningsgreinum
Velta jókst mest í útflutningsgreinum, s.s. sjávarútvegi (15,7%), framleiðslu málma (13,9%) og heild- og umboðsverslun með fisk (13,0%).

Hægist á byggingageiranum
Nú hægir á byggingaframkvæmdum. Velta í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð hækkaði um 4,8%.

Minni bílasala
Velta í flokknum „sala og viðhald vélknúinna ökutækja“ lækkaði um 9,9%, vegna 14% lækkunar veltu í bílasölu.

Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Velta í farþegaflutningum milli landa með flugi var 26% lægri í mars og apríl 2019 en sömu mánuði 2018. Á þessu tímabili hættu tvö flugfélög starfsemi, Primera Air í október 2018 og WOW air í mars 2019.

Velta í gistiþjónustu var nánast óbreytt milli ára (+0,4%) en velta í veitingarekstri lækkaði lítillega (-3,3%).

Velta jókst hjá ferðaskrifstofum og ferðaskipuleggjendum (8,0%). Hjá ferðaskrifstofum sem selja ferðir erlendis jókst velta um 0,7% en hjá ferðaskrifstofum sem selja ferðir á Íslandi jókst velta um 9,8%.

Velta lækkaði í öðrum einkennandi greinum ferðaþjónustu: bílaleigu (-4,4%), farþegaflutningum á landi ( 7,0%) og farþegaflutningum á sjó og vötnum ( 7,5%).

Virðisaukaskattsvelta (milljarðar króna)
  Mars-apríl 2018 Mars-apríl 2019 Breyting, % Maí 2017-apríl 2018 Maí 2018-apríl 2019 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 696 722 3,9 4.324 4.623 6,9
Landbúnaður og skógrækt² 2 2 ... 51 52 2,0
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 62 72 15,7 344 385 11,9
C-24 Framleiðsla málma 38 43 13,9 228 262 14,8
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 65 66 1,4 413 435 5,2
D/E Veitustarfsemi 30 33 8,1 174 192 10,2
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 51 53 4,8 334 364 8,8
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 27 25 -9,9 175 158 -9,4
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 42 48 13,0 211 246 16,6
G-4671 Olíuverslun 19 20 5,8 124 131 5,9
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 58 62 7,4 353 379 7,2
G-47 Smásala 74 76 3,2 464 483 4,2
H Flutningar og geymsla 74 63 -15,0 475 476 0,1
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 27 27 -1,7 193 197 2,2
J Upplýsingar og fjarskipti 36 36 0,8 204 227 11,2
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 7 6 -4,4 51 51 -1,2
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 14 15 8,0 103 115 11,5
Erlend fyritæki sem selja rafræna þjónustu til einstaklinga á Íslandi 1 1 37,4 8 9 21,6
Aðrar atvinnugreinar 69 75 8,0 419 462 10,2

1Virðisaukaskattskyld velta er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
2Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 14. maí sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 673,1 milljarðar króna í janúar og febrúar 2018, sem var 8,5% hækkun frá sömu mánuðum árið 2018. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 674,2 milljarðar, sem er 8,7% hækkun milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar