Heildarframleiðsluvirði landbúnaðarins fyrir árið 2018 var 60,9 milljarðar á grunnverði, þ.e. að meðtöldum vörustyrkjum en að frátöldum vörusköttum1 og lækkaði það um 3,0% á árinu. Lækkunina má rekja til 3,8% minna framleiðslumagns og 0,8% verðhækkunar samanborið við árið áður.

Virði afurða búfjárræktar er áætlað 42,2 milljarðar króna, þar af voru vörutengdir styrkir og skattar um 11,5 milljarðar króna2. Virði afurða nytjaplönturæktar er 14,4 milljarðar, þar af voru vörutengdir styrkir og skattar 519 milljónir króna. Aðfanganotkun landbúnaðarins í heild er áætluð 40,8 milljarðar árið 2018 og jókst hún um 1,2% frá fyrra ári. Rekja má breytingu á notkun aðfanga til 4,3% magnlækkunar og 5,1% hækkunar á verði.

Afkoma landbúnaðarins 2016-2018
Á verðlagi hvers árs, millj.kr. 2016 2017 2018 % milli áranna 2017/2018
Virði afurða nytjaplönturæktar 16.121 16.691 14.399 -13,7
Þ.a. vörutengdir styrkir og skattar af nytjaplönturækt 118 604 519 -14,1
Virði afurða búfjárræktar 42.538 42.039 42.188 0,4
Þ.a. vörutengdir styrkir og skattar af búfjárrækt 10.574 11.598 11.543 -0,5
Tekjur af landbúnaðarþjónustu 334 293 309 5,5
Tekjur af óaðskiljanlegri aukastarfsemi 4.084 3.749 3.963 5,7
Heildarframleiðsluvirði 63.077 62.772 60.859 -3,0
Kostnaður við aðfanganotkun 40.674 40.342 40.840 1,2
Vergt vinnsluvirði 22.403 22.430 20.019 -10,7
Afskriftir fastafjármuna 5.554 6.275 6.642 5,8
Hreint vinnsluvirði 16.849 16.154 13.377 -17,2
Aðrir framleiðslustyrkir 186 205 203 -1,0
Aðrir framleiðsluskattar 0 0 0 0
Þáttatekjur 17.035 16.359 13.580 -17,0
Launakostnaður 6.186 6.511 6.406 -1,6
Rekstrarhagnaður/einyrkjatekjur 10.849 9.848 7.174 -27,2
Leiga og önnur leigugjöld af fasteignum sem ber að greiða (jarðaleiga) 235 169 169 0,0
Fjármagnsgjöld 4.469 4.303 4.738 10,1
Fjáreignatekjur 184 198 188 -5,1
Tekjur af atvinnurekstri 6.329 5.574 2.455 -56,0

1Vörutengdir styrkir eru s.s. beingreiðslur en vörutengdir skattar eru s.s. búnaðargjald og verðmiðlunargjöld.
2Hækkunin í vörutengdum styrkjum og sköttum af nytjaplönturækt skýrist vegna þess að búnaðargjald er ekki lagt á frá og með tekjuári 2017.

Talnaefni