Áætlað heildarframleiðsluvirði landbúnaðarins fyrir árið 20181 var 62,7 milljarður á grunnverði, að meðtöldum vörustyrkjum en frátöldum vörusköttum2, og lækkaði það um 0,1% á árinu. Lækkun framleiðsluvirðis má rekja til 3,3% minna framleiðslumagns og 3,3% verðhækkunar, samanborið við árið áður.

Virði afurða búfjárræktar er áætlað 42,2 milljarðar króna, þar af vörutengdir styrkir og skattar um 11,7 milljarðar króna. Virði afurða nytjaplönturæktar eru 16,3 milljarðar, þar af vörutengdir styrkir og skattar 651 milljónir króna. Aðfanganotkun landbúnaðarins í heild er áætluð 40,6 milljarðar árið 2018 og jókst hún um 0,6% frá fyrra ári. Breytingu á notkun aðfanga má rekja til 5,7% magnlækkunar og 6,8% hækkunar á verði.

Afkoma landbúnaðarins 2016-2018
Á verðlagi hvers árs, millj.kr. 2016 2017 2018* % breyting milli
2017 og 2018
Virði afurða nytjaplönturæktar 16.121 16.691 16.282 -2,5
Þ.a. vörutengdir styrkir og skattar af nytjaplönturækt 118 604 651 7,8
Virði afurða búfjárræktar 42.538 42.039 42.241 0,5
Þ.a. vörutengdir styrkir og skattar af búfjárrækt 10.574 11.598 11.734 1,2
Tekjur af landbúnaðarþjónustu 334 293 303 3,4
Tekjur af óaðskiljanlegri aukastarfsemi 4.084 3.749 3.855 2,8
Heildarframleiðsluvirði 63.077 62.772 62.680 -0,1
Kostnaður við aðfanganotkun 40.674 40.342 40.604 0,6
Vergt vinnsluvirði 22.403 22.430 22.076 -1,6
Afskriftir fastafjármuna 5.554 6.275 6.275 0,0
Hreint vinnsluvirði 16.849 16.154 15.801 -2,2
Aðrir framleiðslustyrkir 186 205 189 -7,8
Aðrir framleiðsluskattar 0 0 0 ..
Þáttatekjur 17.035 16.359 15.989 -2,3
Launakostnaður 6.186 6.511 6.661 2,3
Rekstrarhagnaður/einyrkjatekjur 10.849 9.848 9.328 -5,3
Leiga og önnur leigugjöld af fasteignum sem ber að greiða (jarðaleiga) 235 169 .. ..
Fjármagnsgjöld 4.469 4.303 .. ..
Fjáreignatekjur 184 198 .. ..
*Áætlað

Talnaefni