Tekjur Íslendinga dreifðust jafnar árið 2011 en þær hafa gert síðan mælingar hófust með lífskjararannsókn Hagstofunnar árið 2004. Bilið milli tekjuhópa hefur minnkað verulega frá árinu 2009 og er tekjuhæsti fimmtungurinn nú með 3,3 sinnum hærri tekjur en sá lægsti. Til samanburðar var hlutfallið 4,2 árið 2009. Gini-stuðullinn svonefndi, sem er annar mælikvarði á tekjudreifingu, var 23,6 en fór hæst í 29,6 árið 2009.

Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu á föstu verðlagi miðað við vísitölu neysluverðs sýna að kaupmáttur er svipaður og hann var árið 2004 hjá öllum tekjuhópum. Á árunum 2004 til 2009 jókst kaupmáttur hjá öllum tekjuhópum, en mest í tekjuhæsta fimmtungnum. Jafnframt dróst kaupmáttur tekjuhæsta fimmtungsins meira saman en hjá öðrum árin 2010 og 2011.


Skýringar: Fjárhæðirnar í myndinni eru allar á föstu verðlagi miðað við
meðaltal neysluvísitölunnar fyrir árið 2010.

Árið 2011 voru 13,6% Íslendinga undir lágtekjumörkum eða í hættu á félagslegri einangrun. Mælingin er grunnur að einu af fimm lykilmarkmiða Evrópusambandsins fyrir árið 2020. Árið 2010 var Ísland með lægsta hlutfallið meðal þeirra Evrópulanda sem standa að mælingunni. Mælingin byggist á þremur þáttum: heimilistekjum, vinnuþátttöku heimilismanna og hvað heimilin geta leyft sér af efnislegum gæðum. Hlutfall einstaklinga undir lágtekjumörkum var 9,2 en það hefur ekki mælst lægra.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýjum Hagtíðindum um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2011 sem Hagstofa Íslands hefur gefið út í dag. Í heftinu er nánar greint frá niðurstöðum.

Lágtekjumörk og tekjudreifing 2011 – Hagtíðindi
Talnaefni