Laun hækkuðu um 1,9% frá fyrri ársfjórðungi
Regluleg laun voru að meðaltali 1,9% hærri á öðrum ársfjórðungi 2014 en á ársfjórðungnum á undan. Frá fyrra ári hækkuðu laun um 5,4% að meðaltali, hækkunin var 5,8% á almennum vinnumarkaði og 4,6% hjá opinberum starfsmönnum. Þar af hækkuðu laun ríkisstarfsmanna um 5,5% en 3,5% hjá starfsmönnum sveitarfélaga.

 

Laun á almennum vinnumarkaði eftir atvinnugrein og starfsstétt
Frá fyrri ársfjórðungi mældist hækkun reglulegra launa mest í samgöngum og fjármálaþjónustu eða um 2,8%. Þá hækkuðu laun milli ársfjórðunga um 2,2% í byggingarstarfsemi, 1,3% í verslun og 0,8% í iðnaði. Frá fyrra ári hækkuðu laun mest í byggingarstarfsemi eða um 7,9% en minnst í iðnaði eða um 4,6%.

Frá fyrri ársfjórðungi var hækkun reglulegra launa eftir starfsstéttum á bilinu 1,3% til 2,6%. Laun tækna og sérmenntaðs starfsfólks hækkuðu mest en laun iðnaðarmanna minnst. Frá fyrra ári hækkuðu laun þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólks mest eða um 6,5% en laun iðnaðarmanna minnst eða um 5,3%. Á sama tíma hækkuðu regluleg laun skrifstofufólks, tækna og sérmenntaðs starfsfólks um 6,1%, sérfræðinga um 5,9% og stjórnenda og verkafólks um 5,4%.

Kjarasamningar
Í vísitölu launa á öðrum ársfjórðungi 2014 gætir áhrifa nýlegra kjarasamninga.

Í kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins og aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands sem undirritaðir voru 21. desember 2013 var kveðið á um almenna hækkun launataxta um 2,8% þann 1. janúar 2014 en þó að lágmarki kr. 8.000 á mánuði miðað við fullt starf. Einnig var kveðið á um sérstaka hækkun lægstu kauptaxta. Hjá þeim hluta aðildarfélaganna sem felldu samningana í desember 2013 kom kjarasamningshækkunin ekki til framkvæmda fyrr en í mars og því koma áhrif hennar ekki að fullu til framkvæmda fyrr en í vísitölu launa á öðrum ársfjórðungi 2014.

Þá gætir einnig áhrifa kjarasamninga fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og Sambands íslenskra sveitarfélaga við nokkur stéttarfélög opinberra starfsmanna sem undirritaðir voru í mars og apríl 2014.

Um vísitölu launa
Vísitala launa endurspeglar þróun reglulegra launa og er gefin út ársfjórðungslega. Birtar eru niðurstöður eftir atvinnugrein og starfsstétt á almennum vinnumarkaði en fyrir opinbera starfsmenn eru niðurstöður birtar eftir stjórnsýslustigi. Opinberir starfsmenn teljast þeir starfsmenn sem eru starfsmenn sveitarfélaga og þeir starfsmenn ríkis sem fá greidd laun frá fjársýslu ríkisins. Aðrir tilheyra almennum vinnumarkaði. 


Talnaefni