Árið 2013 fluttust 1.598 fleiri til landsins en frá því. Það er í fyrsta sinn frá árinu 2008 að flutningsjöfnuður er jákvæður. Á tímabilinu 2009-2012 fluttust samtals 8.692 fleiri frá landinu en til þess. Á árinu 2013 fluttust 7.071 til landsins en 5.957 á árinu 2012. Alls fluttust 5.473 manns frá Íslandi árið 2013, sem er nokkuð fall miðað við árið 2012 þegar 6.276 manns fluttust frá landinu.

Íslenskir ríkisborgarar voru 877 fleiri en erlendir í hópi brottfluttra, eða 3.175 á móti 2.298. Íslenskir ríkisborgarar voru aftur á móti færri meðal aðfluttra en erlendir, 3.139 á móti 3.932. Alls fluttust því 36 íslenskir ríkisborgarar úr landi umfram aðflutta, en aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 1.634 fleiri en brottfluttir.

Noregur tekur við flestum íslenskum ríkisborgurum
Árið 2013 fluttust 2.247 íslenskir ríkisborgarar til Noregs, Danmerkur eða Svíþjóðar af 3.175. Flestir fluttust til Noregs, eða 996. Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar voru einnig frá þessum löndum eða 2.224 af 3.139, flestir þó frá Danmörku eða 1.006.

Á sama tíma fluttust flestir erlendir ríkisborgarar til Póllands, eða 526 af 2.298. Þaðan komu líka 1.311 erlendir ríkisborgarar. Þetta flutningsmynstur hefur haldist óbreytt frá því 2009, nema hvað Noregur hefur orðið hlutfallslega vinsælli meðal íslenskra ríkisborgara og dregið hefur úr vægi Póllands sem helsta áfangastaðar erlendra ríkisborgara.

 

Tíðasti aldur brottfluttra var 24 ár
Árið 2013 voru flestir brottfluttra á aldrinum 20–29 ára, flestir 24 ára af einstaka árgöngum. Fjölmennasti hópur aðfluttra var á aldrinum 20–29 ára og tíðasti aldur þeirra var 25 ár. Í öllum aldursflokkum voru aðfluttir fleiri en brottfluttir nema í aldurshópnum 60–64 ára.

Körlum fjölgar á ný vegna búferlaflutninga
Árið 2013 fluttust 819 fleiri karlar til landsins en frá því og 779 konur. Fram til ársins 2003 fluttust að jafnaði fleiri konur til landsins en karlar. Þessi þróun snerist við á tímabilinu frá 2004–2008. Á þeim árum fluttust til landsins 4.215 fleiri karlar en konur. Árin 2009-2012 fluttust hins vegar 4.114 fleiri karlar en konur úr landi umfram aðflutta. Í fyrra bar svo við að 40 fleiri karlar en konur fluttust til landsins umfram brottflutta.

Innanlandsflutningum fjölgar um 1.768 milli ára
Fjöldi innanlandsflutninga náði hámarki á árinu 2007 en þá voru tilkynntir flutningar 58.186 einstaklinga. Eftir það fækkaði innanlandsflutningum jafnt og þétt og náðu þeir lágmarki sínu árið 2010 þegar 46.535 einstaklingar skiptu um lögheimili. Árið 2011 varð aftur á móti fjölgun í fyrsta sinn frá árinu 2007 en þá mældust innanlandsflutningar 49.398. Þeim fækkaði lítillega 2012 en þá voru þeir 48.893. Árið 2013 voru þeir 50.661 sem er fjölgun um 505 milli ára. Flestir þeirra voru innan sveitarfélags eða 31.606. Alls fluttust 10.355 einstaklingar milli sveitarfélaga innan sama landsvæðis árið 2013 en 8.700 fluttust frá einu landsvæði til annars.

Straumurinn til höfuðborgarsvæðis
Þegar aðeins er litið á innanlandsflutninga lá straumurinn frá öllum landsvæðum nema Suðurlandi til höfuðborgarsvæðisins á árinu 2013. Til höfuðborgarsvæðisins fluttust 409 umfram brottflutta frá landsvæðunum átta. Flutningsjöfnuður landshluta vegna innanlandsflutninga var aftur á móti óhagstæðastur á Vestfjörðum (-110), Norðurlandi eystra (-100) og Austurlandi (-96).

Árið 2013 nutu öll landsvæði góðs af millilandaflutningum enda flutningsjöfnuður þeirra allra jákvæður. Langflestir þeirra 1.598 sem fluttust til Íslands umfram brottflutta enduðu á höfuðborgarsvæðinu (1.058) og Suðurnesjum (177). Þegar litið er til bæði innanlands- og utanlandsflutninga voru Vestfirðir (-71), Norðurland eystra (-66), Norðurland vestra (-35) og Vesturland (-19) þau landsvæði sem komu út með neikvæðan flutningsjöfnuð árið 2013.

Búferlaflutningar eftir landsvæðum 2013
  Aðfluttir umfram brottflutta    
  Alls Innanlands Milli landa
Alls 1.598 1.598
Höfuðborgarsvæðið 1.467 409 1.058
Suðurnes 174 -3 177
Vesturland -19 -79 60
Vestfirðir -71 -110 39
Norðurland vestra -35 -42 7
Norðurland eystra -66 -103 37
Austurland 2 -96 98
Suðurland 146 24 122

Aðferðir
Hagstofan metur búferlaflutninga á grundvelli upplýsinga um breytingar á lögheimili í íbúaskrá Þjóðskrár. Búferlaflutningar eru gerðir upp á grundvelli skráningardags í þjóðskrá en ekki eftir því hvenær flutningur fór fram. Rétt er að hafa í huga að nokkur töf getur orðið á því að útlendingar sem fá dvalarleyfi séu skráðir í íbúaskrá og að sama skapi getur dregist að þeir einstaklingar sem flytjast af landi brott séu felldir úr íbúaskrá. Sé unnið við skráningu jafnt og þétt yfir árið hefur þetta þó aðeins smávægileg áhrif á heildartölurnar.

Talnaefni