Hagstofa Íslands hefur nú gefið út Hagtíðindi undir málaflokknum Mannfjöldi um búferlaflutninga árið 2005.

Þar kemur fram að árið 2005 hafi einkennst af umfangsmiklum búferlaflutningum milli landa. Aðfluttir umfram brottflutta í millilandaflutningum voru 3.860 þetta ár. Ári áður nam þessi tala 530 íbúum. Í öllum landshlutum voru aðfluttir fleiri en brottfluttir í millilandaflutningum. Þar munar mestu um flutninga til Austurlands en þar var flutningsjöfnuður (aðfluttir umfram brottflutta) í millilandsflutningum rúmlega 115 á hverja 1.000 íbúa. Ef einungis er tekið mið af  innanlandsflutningum til Austurlands vekur athygli að brottfluttir Austfirðingar voru fleiri en aðfluttir. Þá vekur athygli að á höfuðborgarsvæðinu í heild voru brottfluttir í innanlandsflutningum heldur fleiri en aðfluttir. Mestur tilflutningur innanlands var til landsvæða næst höfuðborgarsvæðinu, einkum á Suðurnesjum.

Talnaefni

Búferlaflutningar 2005 - Hagtíðindi