Árið 2018 fluttust 6.556 fleiri til Íslands en frá landinu. Það eru nokkuð færri en metárið 2017 þegar aðfluttir umfram brottflutta voru 8.240. Flutningsjöfnuður hefur aldrei verið hærri en síðustu tvö ár en næst þeim koma árin 2006 og 2007 þegar um 5.200 fleiri fluttust til landsins en frá því.

Flutningsjöfnuður 1986-2018

Á árinu fluttust 14.275 til landsins, samanborið við 14.929 á árinu 2017, en það er eina árið að frátöldu síðasta ári sem fleiri fluttust til landsins en frá því. Alls fluttust 7.719 manns frá Íslandi árið 2018 samanborið við 6.689 árið 2017. Ef einungis er litið til erlendra ríkisborgara, var flutningsjöfnuður 6.621 manns. Flutningsjöfnuður meðal íslenskra ríkisborgara var aftur á móti neikvæður, brottfluttir voru 65 fleiri en aðfluttir.

Flestir fluttust til Danmerkur
Af þeim 2.803 íslensku ríkisborgurum sem fluttu af landi brott árið 2018, fóru 1.822 til Danmerkur, Svíþjóðar eða Noregs. Flestir fluttu til Danmerkur, eða 921, en næst flestir til Svíþjóðar (505). Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar komu einnig frá þessum löndum eða 1.868 af 2.738, flestir frá Danmörku, eða 808. Á sama tíma fluttust flestir erlendir ríkisborgarar til Póllands, eða 1.682 af 4.916. Þaðan komu líka 3.797 erlendir ríkisborgarar á síðasta ári.

Erlendir ríkisborgarar með pólskt ríkisfang fjölmennastir í flutningum til og frá landinu
Eins og verið hefur frá árinu 1996, eru einstaklingar með pólskt ríkisfang fjölmennastir aðfluttra erlendra ríkisborgara árið 2018. Á þessu var þó undantekning árið 2004, þegar einstaklingar með portúgalskt ríkisfang voru fjölmennastir aðfluttra erlendra ríkisborgarar. Fyrir 1996 voru danskir ríkisborgara oftast fjölmennastir erlendra ríkisborgara sem fluttust til landsins. Til landsins fluttust 3.897 einstaklingar með pólskt ríkisfang árið 2018. Einstaklingar með pólskt ríkisfang voru einnig fjölmennastir þeirra erlendu ríkisborgara sem fluttu frá landinu árið 2018, eða 1.707.

Flutningsjöfnuðurinn innanlands hagstæðastur á Suðurnesjunum
Þegar aðeins er horft til flutninga innanlands milli landshluta, voru þrír landshlutar með hagstæðan flutningsjöfnuð árið 2018. Flutningsjöfnuður var hagstæðastur á Suðurlandi, en þangað fluttu 168 umfram brottflutta frá landsvæðunum átta. Einnig var flutningsjöfnuðuri hagstæður á Suðurnesjunum (113) og Höfuðborgarsvæði (7). Aðrir landshlutar voru með neikvæðan flutningsjöfnuð vegna innanlandsflutninga. Óhagstæðastur var hann á Norðurlandi eystra (-87) og Vesturlandi (-72).

Árið 2018 nutu öll landsvæði, fyrir utan Norðurland eystra, góðs af flutningum milli landa enda flutningsjöfnuður þeirra jákvæður. Langflestir þeirra 6.556 sem fluttust til Íslands, umfram brottflutta, enduðu á Höfuðborgarsvæðinu (4.292) og því næst á Suðurnesjum (1.041). Þegar litið er til flutninga bæði innanlands og utan, voru öll landsvæðin með jákvæðan flutningsjöfnuð, fyrir utan Norðurland eystra sem var með óhagstæðan flutningsjöfnuð upp á 107 árið 2018.

Búferlaflutningar eftir landsvæðum 2018
  Aðfluttir umfram brottflutta
  Alls Innanlands Milli landa
Alls6.556 .6.556
Höfuðborgarsvæðið4.29974.292
Suðurnes1.1541131.041
Vesturland184-72256
Vestfirðir41-60101
Norðurland vestra25-3560
Norðurland eystra-107-87-20
Austurland214-34248
Suðurland746168578

Aðferðir
Hagstofan metur búferlaflutninga á grundvelli upplýsinga um breytingar á lögheimili í íbúaskrá Þjóðskrár. Búferlaflutningar eru gerðir upp á grundvelli skráningardags í þjóðskrá en ekki eftir því hvenær flutningur fór fram. Rétt er að hafa í huga að nokkur töf getur orðið á því að útlendingar sem fá dvalarleyfi, séu skráðir í íbúaskrá og að sama skapi getur dregist að þeir einstaklingar sem flytjast af landi brott séu felldir úr íbúaskrá. Sé unnið við skráningu jafnt og þétt yfir árið hefur þetta þó aðeins smávægileg áhrif á heildartölurnar.

Talnaefni
Búferlaflutningar milli landa
Búferlaflutningar innanlands