Samkvæmt nýju manntali Hagstofunnar bjuggu 315.556 einstaklingar á Íslandi hinn 31. desember 2011. Það eru 4.019 færri einstaklingar en áður hefur fram komið í mannfjöldatölum Hagstofunnar sem byggðar eru á skráningu í lögheimili. Muninn má aðallega rekja til ólíkra skilgreininga.

Þetta er ein af niðurstöðum manntalsins sem tekið var miðað við 31. desember 2011. Auk hefðbundinna mannfjöldatalna, nær það til greiningar á fjölskyldum, einkaheimilum, stofnanaheimilum, heimilislausum, menntunarstigi, atvinnuþátttöku, húsnæðisfyrirkomulagi og til húsnæðis. Manntalið er merkilegt fyrir þær sakir að það er í fyrsta skipti tekið með rafrænum hætti og er eingöngu byggt á gögnum úr opinberum skrám. Manntalið var gert með styrk frá Evrópusambandinu en sambærileg manntöl voru gerð í allri Evrópu á árinu 2011.

Af öðrum helstu niðurstöðum má nefna að mannfjöldinn skiptist í 81.380 fjölskyldur og 60.454 einstaklinga utan fjölskyldna. Fjölskyldurnar voru flestar barnafjölskyldur en í 54.222 þeirra var barn innan við 25 ára aldur. Alls voru 22.444 fjölskyldur samsettar eingöngu af hjónum eða sambúðarfólki án barna. Þá voru alls 118.617 einkaheimili samkvæmt niðurstöðum manntalsins. Alls bjuggu 307.398 manns á slíkum heimilum sem gera 2,59 einstaklingar að meðaltali á heimili. Auk þessara bjuggu 7.397 á stofnanaheimilum og 761 var talinn heimilislaus eða í húsnæðishraki.

Manntalið 2011 gefur gott yfirlit yfir menntunarstig landsmanna. Á landinu var 249.841 einstaklingur 15 ára eða eldri og voru 60.922 með fyrstu háskólagráðu eða meira, eða 24,4% mannfjöldans. Flestir hafa þó aðeins lokið grunnskólamenntun eða minna, eða 102.832 sem eru 41,2%.

Í manntalinu 2011 reyndust 72,2% þeirra sem eru 16 ára eða eldri vera virkir á vinnumarkaði. Lítill munur var á atvinnuþátttöku karla og kvenna. Hlutfall virkra kvenna á vinnumarkaði var 69,1% samanborið við 75,3% hjá körlum. Atvinnuleysi reyndist vera 6,2%. Af þeim sem voru virkir á vinnumarkaði voru 14.793 með erlent ríkisfang eða 8,3%. Atvinnuþátttakan var hæst hjá ríkisborgurum frá ESB löndum eða Asíu og lægst hjá norður-amerískum ríkisborgurum.

Samkvæmt manntalinu 2011 bjuggu 85.045 heimili í íbúð sem a.m.k. einn heimilismanna átti að hluta eða öllu leyti eða 71,7% heimilanna, 31.851 heimili bjuggu í leiguíbúðum og 1.721 með annarskonar umráðarétti.

Þegar hlutfall auðra íbúða af öllu hefðbundnu íbúðarhúsnæði í landinu er skoðað teljast 6,6% allra íbúða ekki vera í notkun.

Helstu niðurstöður manntals 2011 - Hagtíðindi

Talnaefni