Ætla má að íbúar landsins verði 476 þúsund árið 2070 samkvæmt miðspá Hagstofunnar um þróun mannfjöldans. Til samanburðar var mannfjöldinn 369 þúsund hinn 1. janúar 2021. Í háspánni er reiknað með að íbúar verði 626 þúsund í lok spátímabilsins en 355 þúsund samkvæmt lágspánni.

Hagstofa Íslands hefur framreiknað mannfjöldann fyrir tímabilið 2021-2070 á grundvelli tölfræðilíkana fyrir búferlaflutninga, frjósemi og dánartíðni. Gerð eru þrjú afbrigði af framreikningnum; miðspá, háspá og lágspá. Spáafbrigðin byggja á mismunandi forsendum um hagvöxt til næstu fimm ára, frjósemishlutfalli og búferlaflutningum. Einnig er gerð grein fyrir þróun mannfjöldans og samsetningu á tímabilinu.

Samkvæmt miðspánni verða dánir fleiri en fæddir á hverju ári frá og með árinu 2065 en frá og með árinu 2039 samkvæmt lágspánni. Hins vegar fæðast fleiri en deyja á hverju ári spátímabilsins samkvæmt háspánni. Meðalævi karla og kvenna við fæðingu mun halda áfram að lengjast. Nýfæddar stúlkur árið 2021 geta vænst þess að verða 84 ára gamlar en nýfæddir drengir 80 ára. Stúlkur, sem fæðast árið 2070, geta vænst þess að verða 89 ára en drengir 84 ára.

Fjöldi aðfluttra verður hærri en fjöldi brottfluttra ár hvert samkvæmt öllum spáafbrigðum, fyrst og fremst vegna erlendra innflytjenda. Íslenskir ríkisborgarar sem flytja frá landinu verða áfram fleiri en þeir sem flytja til landsins. Eftir yfirferð talna um búferlaflutninga síðustu tveggja áratuga voru forsendur árlegra búferlaflutninga erlendra ríkisborgara til lengri tíma færðar upp á við í samræmi við leitni talnanna (sjá mynd að neðan). Við þetta breyttist miðspá úr 3.500 aðfluttum erlendum ríkisborgurum til Íslands í 4.900 og háspáin úr 4.500 í 7.800. Forsendur lágspár breyttust ekki og gera enn ráð fyrir að 2.500 erlendir ríkisborgarar muni flytjast til Íslands ár hvert.

Gangi miðspáin eftir verða eftirfarandi breytingar á aldurssamsetningu mannfjöldans:

  • Yfir 20% af heildarmannfjölda verða eldri en 65 ára árið 2043 og yfir 25% árið 2061. 2) Frá árinu 2049 verða þeir sem eru eldri en 65 ára í fyrsta sinni fjölmennari en þeir sem eru yngri en tvítugir.
  • Breytingar á aldurssamsetningu mannfjöldans sjást mjög vel þegar litið er á aldurspíramída miðspárinnar í upphafi og lok spátímabilsins.

Þrátt fyrir að þjóðin sé að eldast og fólksfjölgun verði fremur hæg eru Íslendingar, og verða enn um sinn, mun yngri en flestar Evrópuþjóðir. Árið 2020 voru þannig rúmlega 20% Evrópubúa eldri en 65 ára en gert er ráð fyrir að Íslendingar nái því hlutfalli fyrst árið 2043.

Talnaefni