Aðsókn að almennum sýningum leikinna kvikmynda í fullri lengd á landinu öllu hefur minnkað um 16 af hundraði frá því árið 2009. Á síðasta ári nam aðsóknin tæplega 1,38 milljónum gesta samanborið við tæplega 1,65 milljónir gesta árið 2009. Gestir kvikmyndahúsanna hafa ekki verið færri en frá árinu 2005. Aðsókn síðasta árs var um 1,5 af hundraði lægri en árið á undan, eða ríflega 21 þúsund gestum færri en árið áður (sjá mynd).

Aðsókn síðasta árs jafngildir því að hver landsmaður hafi séð almenna kvikmyndasýningu ríflega fjórum sinnum á árinu. Aðsókn á íbúa í einstökum landshlutum er mest á höfuðborgarsvæði eða 5,5. Í þeim landshlutum þar sem kvikmyndahús voru starfandi á síðasta ári var aðsóknin minnst á íbúa á Vesturlandi og á Norðurlandi vestra, eða innan við ein kvikmyndahúsaferð á íbúa innan landshlutans.

Frá árinu 2009 hefur kvikmyndahúsagestum á höfuðborgarsvæðinu fækkað um 249 þúsund gesti, eða um tæp 18 prósent. Öðru gegnir með aðsókn að kvikmyndasýningum utan höfuðborgarsvæðisins, en á síðasta ári jókst aðsóknin um ríflega 18 þúsund, eftir nær samfelldan samdrátt í aðsókn nokkur undanfarin ár.

Andvirði seldra aðgöngumiða á landinu öllu á síðasta ári nam 1.487 milljónum króna samanborið við 1.530 milljónir árið á undan. Hlutdeild innlendra kvikmynda í andvirði greiddra miða nam 12 af hundraði og hefur ekki verið hærri. Hlutur innlendra kvikmynda í aðsókn var tíu af hundraði, eða 138 þúsund sýningargestir. Bandarískar kvikmyndir höfðu langsamlega mesta hlutdeild á liðnu ári hvort heldur er miðað við aðsókn eða tekjur af miðasölu, eða 84 prósent og 82 prósent.

Á síðasta ári voru starfrækt 15 almenn kvikmyndahús með 41sýningarsal á níu stöðum á landinu. Sætaframboð var 6.799 og sýningar á viku að meðaltali um 800.

Hagstofa Íslands tekur árlega saman upplýsingar um kvikmyndasýningar og starfsemi kvikmyndahúsa. Upplýsingar eru fengnar frá rekstraraðilum kvikmyndahúsa og úr gagnagrunni Félags rétthafa í sjónvarps- og kvikmyndaiðnaði – FRÍSK um kvikmyndasýningar.

Talnaefni