Tæp 63% nýnema á framhaldsskólastigi árið 2017 höfðu útskrifast árið 2021. Brautskráningarhlutfallið, þ.e. hlutfall nýnema sem hefur útskrifast, hefur ekki mælst hærra í tölum Hagstofunnar sem ná aftur til nýnema ársins 1995. Brotthvarf jókst lítillega en alls höfðu 20,5% nýnema haustið 2017 hætt námi fjórum árum eftir innritun en 19,9% nýnema haustsins 2016. Tæplega 17% nýnema haustsins 2017 voru enn í námi án þess að hafa útskrifast fjórum árum síðar og hefur það hlutfall ekki verið lægra.

Sex af tíu brautskráðum 2018-2019 ekki í námi í október 2019
Hagstofan birtir í fyrsta skipti tölur um stöðu brautskráðra á framhaldsskólastigi árið eftir brautskráningu. Niðurstöðurnar sýna að 61,8% brautskráðra skólaárið 2018-2019 voru ekki í námi í október 2019; 55,8% þeirra sem brautskráðust úr bóknámi og 72,0% þeirra sem brautskráðust úr starfsnámi. Þátttaka á vinnumarkaði í október 2019 var mun meiri á meðal þeirra sem höfðu útskrifast úr starfsnámi en 57,5% þeirra voru starfandi á móti 43,2% þeirra sem höfðu lokið bóknámi. Þeir sem voru á vinnumarkaði með námi teljast vera námsmenn í þessum tölum.

Fyrirhugað er að OECD birti sambærilegar tölur fyrir hluta meðlimalanda sinni í september.


Ungir innflytjendur líklegri til að útskrifast en þeir sem eldri eru við flutning til Íslands
Hagstofan birtir sömuleiðis í fyrsta skipti tölur um brautskráningarhlutfall og brotthvarf á framhaldsskólastigi eftir aldri innflytjenda við komu til Íslands, sex árum eftir innritun í nám. Tölurnar sýna að brautskráningarhlutfall innflytjenda sem fluttust til landsins fyrir sjö ára aldur var miklu hærra en hjá innflytjendum sem fluttust til landsins sjö ára eða eldri. Brautskráningarhlutfall á meðal innflytjenda sem fluttust til landsins fyrir sjö ára aldur var 66,7% sex árum eftir upphaf náms en 36,7% á meðal þeirra sem fluttust til landsins sjö ára eða eldri. Hlutfallið var 63,6% á meðal nemenda sem fæddust á Íslandi en eiga báða foreldra fædda erlendis og 70,9% hjá þeim sem ekki teljast til innflytjenda af fyrstu eða annarri kynslóð.

Að sama skapi höfðu mun fleiri innflytjendur, sem fluttust til landsins sjö ára eða eldri, hætt námi en nemendur með annan bakgrunn.

Hvað er brotthvarf?
Brotthvarf nemenda úr skóla má skilgreina á marga vegu. Í talnaefni Hagstofunnar er miðað við svokallað árgangsbrotthvarf þar sem nýnemum í dagskóla að hausti er fylgt eftir og staðan tekin eftir fjögur ár, sex ár og sjö ár.

Um gögnin
Nýnemar eru nemendur sem voru skráðir í nám á framhaldsskólastigi í fyrsta skipti að hausti ef miðað er við upphaf nemendaskrár Hagstofu Íslands árið 1975. Allir dagskólanemendur eru teknir með óháð aldri. Til brautskráðra teljast þeir sem hafa brautskráðst af námsbraut á framhaldsskólastigi sem er a.m.k. tvö ár að lengd. Til nemenda sem enn eru í námi teljast nemendur í dagskóla, kvöldskóla og í fjarnámi á framhaldsskólastigi og háskólastigi á Íslandi að hausti sem ekki hafa útskrifast. Brottfallnir eru þeir sem ekki hafa brautskráðst og eru ekki í námi. Talnaefni Hagstofunnar um brautskráningarhlutfall og brotthvarf á framhaldsskólastigi nær aftur til nýnema ársins 1995.

Upplýsingar um bakgrunn nemenda eru teknar úr mannfjöldagögnum Hagstofu Íslands. Til innflytjenda teljast einstaklingar sem eru fæddir erlendis og eiga báða foreldra af erlendum uppruna. Skiptinemar, sem koma til ársdvalar á Íslandi, teljast með í þessum tölum.

Talnaefni