Í desember 2011 sótti 19.159 barn leikskóla á Íslandi og hafa þau aldrei verið fleiri. Leikskólabörnum hefur fjölgað um 198 frá desember 2010, eða um 1,0%. Ekki hefur orðið breyting á hlutfalli barna á aldrinum 1-5 ára sem sækja leikskóla frá fyrra ári, það er um 82%. Börnum á öðru aldursári hefur þó fækkað úr 35% í 29% af aldursárgangi. Einnig má greina breytingar á viðverutíma barnanna á þann hátt að hlutfallslega fleiri börn dvelja 7 tíma og lengur á dag í leikskóla en fyrir ári síðan.

Leikskólum fækkar og aukinn samrekstur leikskóla og grunnskóla
Í desember voru starfandi 265 leikskólar á Íslandi og hafði þeim fækkað um 12 frá árinu áður. Breytingar á fjölda leikskóla hafa aðallega verið í Reykjavík en þar fækkaði leikskólum um 12 vegna sameininga.

Í kjölfar laga um leikskóla og grunnskóla frá árinu 2008 er orðið algengara að leikskólar og grunnskólar og jafnvel tónlistarskólar séu reknir sem ein skólastofnun með einum stjórnanda. Í gagnasöfnun haustið 2011 eru tæplega 30 skólastofnanir þar sem slíkur samrekstur á sér stað. Þetta rekstrarform er algengara í minni sveitarfélögum á landsbyggðinni en í stærri sveitarfélögum þó svo að undantekningar séu til frá því.

Börnum með erlent móðurmál fjölgar um tæplega 100
Í desember 2011 eru 1.908 börn með erlent tungumál að móðurmáli (10,0% leikskólabarna) og hafa aldrei verið fleiri. Þessum börnum fjölgaði um 93 (5,1%) frá desember 2010. Af þeim hafa 658 börn pólsku sem móðurmál og er það algengasta erlenda tungumálið eins og undanfarin ár. Pólskumælandi leikskólabörnum fjölgar um 138 frá fyrra ári. Þá fjölgar leikskólabörnum sem hafa tælensku að móðurmáli um 20 á sama tíma en börnum sem hafa filippseysk mál að móðurmáli fækkar um 16.

Börnum með erlent ríkisfang fjölgar
Í desember 2011 voru 863 börn í leikskólum landsins með erlent ríkisfang (4,5% barna) og hafði fjölgað um 152 börn frá fyrra ári (21,4%). Þetta rímar við fjölgun barna í leikskólum sem hafa erlent móðurmál. Fjölgunin er aðallega tilkomin vegna fjölgunar barna frá Austur-Evrópu (138 börn) og frá Eystrasaltslöndunum (13 börn). Frá því að Hagstofan fékk fyrst upplýsingar um ríkisfang barna úr þjóðskrá árið 2008 hefur börnum með erlent ríkisfang fjölgað um 282 (48,5%).

 

Nemendum á Íslandi fjölgar á ný
Með birtingu talna um börn í leikskólum eru fyrirliggjandi tölur um fjölda nemenda á öllum skólastigum á Íslandi haustið 2011. Allt frá árinu 1997 hefur nemendum á þessum skólastigum fjölgað stöðugt þar til haustið 2010. Þá fækkaði um rúmlega 500 nemendur frá hausti 2009. Á haustönn 2011 stundaði 107.741 nemandi nám frá leikskólastigi til háskólastigs og hafa þeir aldrei verið fleiri frá því að Hagstofan hóf að birta þessar upplýsingar árið 1997.

Talnaefni