Tæp 56% þeirra 4.458 nýnema sem hófu nám árið 2014 höfðu útskrifast árið 2018. Um fjórðungur hafði hætt námi eða tekið sér tímabundið hlé en 19% voru enn í námi án þess að hafa útskrifast. Rúmlega tveir af hverjum þremur nýnemum, sem áttu að minnsta kosti annað foreldrið með háskólamenntun, höfðu brautskráðst árið 2018 en einn af hverjum þremur þar sem hvorugt foreldrið hafði lokið framhaldsskólastigi. Tæpur þriðjungur þeirra 286 innflytjenda, sem hófu nám í dagskóla á framhaldsskólastigi haustið 2014, höfðu útskrifast fjórum árum seinna. Það er hæsta brautskráningarhlutfall þessa hóps á þessari öld en mun lægra en meðal nýnema með íslenskan bakgrunn. Stytting náms til stúdentsprófs er að miklu leyti komin fram í þessum tölum.

Brautskráningarhlutfall hefur farið hækkandi
Brautskráningarhlutfall (þ.e. hlutfall nýnema sem hafa útskrifast) hefur farið hækkandi frá árinu 2004. Fjórum árum eftir innritun höfðu 44,7% nýnema haustsins 2004 útskrifast en 55,6% nýnema haustsins 2014. Á móti kemur að nýnemum, sem eru enn í námi fjórum árum eftir upphaf náms, hefur farið fækkandi úr tæpum 28% árin 2004 og 2005 í 19%. Merkja má hægfara lækkun brotthvarfs síðustu ár en brotthvarf fjórum árum eftir innritun var 29,6% hjá nýnemum árið 2003 en 25,3% hjá nýnemum árið 2014.

Hærra brautskráningarhlutfall meðal barna háskólamenntaðra
Hagstofan birtir nú í fyrsta skipti tölur um brautskráningarhlutfall og brotthvarf eftir menntun foreldra. Af þeim 4.458 nýnemum sem hófu nám í dagskóla á framhaldsskólastigi 2014 áttu 2.352 a.m.k. annað foreldrið með háskólamenntun, 1.408 áttu foreldri með framhaldsskólamenntun og 554 áttu foreldra sem höfðu aðeins lokið grunnmenntun. Upplýsingar vantar um menntun foreldra 144 nýnema sem flestir eru með erlendan bakgrunn.

Tölurnar sýna að tveir af hverjum þremur (67,6%) nýnemum 2014, sem áttu a.m.k. annað foreldrið með háskólamenntun, höfðu brautskráðst árið 2018. Sambærilegt hlutfall hjá nýnemum, þar sem hvorugt foreldrið hafði lokið framhaldsskólastigi, var 33,0%. Hjá nýnemum sem áttu foreldra með framhaldsskólamenntun höfðu 47,8% útskrifast árið 2018.

Hlutfallslega færri innflytjendur útskrifast úr framhaldsskóla en nemendur með íslenskan bakgrunn
Haustið 2014 hófu 286 innflytjendur nám í dagskóla á framhaldsskólastigi og fjórum árum síðar höfðu 32,2% þeirra útskrifast, sem er hæsta brautskráningarhlutfall þessa hóps á þessari öld en mun lægra en meðal nýnema með íslenskan bakgrunn. Brautskráningarhlutfall var hins vegar langhæst meðal nemenda fæddra erlendis með íslenskan bakgrunn, en 68,7% þeirra sem hófu nám haustið 2014 höfðu útskrifast árið 2018. Rúm 57% þeirra sem hafa engan erlendan bakgrunn höfðu útskrifast og rúm 53% þeirra sem eru fæddir á Íslandi en eiga foreldri með erlendan bakgrunn.

Konur eru líklegri en karlar til að útskrifast úr námi óháð bakgrunni. Alls höfðu 63,2% allra kvenna útskrifast innan fjögurra ára og 48,3% karla. Fleiri nemendur í bóknámi útskrifuðust innan fjögurra ára en nemendur í starfsnámi og fleiri í skólum á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni.

Hvað er brotthvarf?
Brotthvarf nemenda úr skóla má skilgreina á marga vegu. Hér er miðað við svokallað árgangsbrotthvarf. Nýnemum í dagskóla að hausti er fylgt eftir og staðan tekin eftir fjögur ár, sex ár og sjö ár. Talnaefni Hagstofunnar um brautskráningarhlutfall og brotthvarf á framhaldsskólastigi nær aftur til nýnema ársins 1995.

Um gögnin
Nýnemar eru þeir nemendur sem voru skráðir í nám á framhaldsskólastigi í fyrsta skipti að hausti ef miðað er við upphaf nemendaskrár Hagstofu Íslands árið 1975. Allir dagskólanemendur eru teknir með óháð aldri. Til brautskráðra teljast þeir sem hafa brautskráðst úr námi á framhaldsskólastigi sem er a.m.k. tvö ár að lengd. Til nemenda sem enn eru í námi teljast nemendur í dagskóla, kvöldskóla og í fjarnámi á framhaldsskólastigi og háskólastigi á Íslandi að hausti, sem ekki hafa útskrifast. Upplýsingar um bakgrunn nemenda og um tengsl nemenda og foreldra eru teknar úr mannfjöldagögnum Hagstofu Íslands. Upplýsingar um hæstu menntun foreldra byggja á upplýsingum Hagstofu um hæstu menntun einstaklinga. Þau gögn eru enn í þróun og því eru þær upplýsingar bráðabirgðatölur.

Talnaefni