Árið 2015 varð mikil aukning í símenntun en þá sóttu 27,5% landsmanna á aldrinum 25-64 ára sér fræðslu, annað hvort í skóla eða aðra fræðslu með leiðbeinanda, eða 45.700 manns. Það er fjölgun um 3.600 manns og um 1,9 prósentustig frá árinu 2014. Frá árinu 2003 hefur hlutfall landsmanna á aldrinum 25-64 ára, sem stundar einhvers konar símenntun, heldur farið hækkandi. Hlutfallið var 22,2% árið 2003 en fór hæst í 27,6% árið 2006 og nálgast nú þá tölu á ný.

Sé miðað við aldurinn 16-74 ára, sóttu 75.300 manns sér fræðslu árið 2015, 32,5% landsmanna á þessum aldri, sem er fjölgun um 4.500 manns og 1,6 prósentustig frá árinu áður.

Hlutfall þeirra sem stunda símenntun hækkar með meiri menntun
Tæp 38% þeirra sem höfðu lokið háskólamenntun sóttu símenntun árið 2015 en rúm 17% þeirra sem eingöngu höfðu lokið grunnmenntun. Hlutfall þeirra sem sóttu sér menntun hækkaði mest frá fyrra ári meðal þeirra sem hafa háskólamenntun en lítið meðal þeirra sem aðeins hafa grunnmenntun.

Mun fleiri konur en karlar sækja sér fræðslu. Þannig sóttu 32,1% kvenna á aldrinum 25-64 ára einhvers konar fræðslu árið 2015, þar með talið nám í skóla, en 23,0% karla. Konur eru hlutfallslega fleiri en karlar meðal þeirra sem sækja námskeið, stunda nám í skóla og sækja sér annars konar fræðslu óháð menntunarstöðu.

Rúmlega 31 þúsund sóttu námskeið, ráðstefnu eða fyrirlestur
Alls stunduðu 31.400 manns símenntun utan skóla árið 2015, sóttu til dæmis námskeið, ráðstefnu eða fyrirlestur; 18,9% landsmanna á aldrinum 25-64 ára. Um 16.500 á aldrinum 25-64 ára sóttu námskeið og 17.500 fengu aðra fræðslu með leiðbeinanda utan skóla. Símenntun utan formlegs náms í skóla er meira sótt af þeim sem hafa lokið meiri menntun. Meðal þeirra sem hafa lokið háskólamenntun var hlutfallið 27,7%, 14,9% meðal þeirra sem hafa lokið framhaldsskóla og 11,1% meðal þeirra sem aðeins hafa grunnmenntun að baki. Þá voru um 19.500 manns á aldrinum 25-64 ára í skóla.

Tæp 34% atvinnulausra sóttu símenntun árið 2015
Þátttaka í símenntun meðal 25-64 ára var hlutfallslega meiri hjá atvinnulausum og fólki utan vinnumarkaðar en hjá starfandi fólki árið 2015. Þannig sóttu 33,8% atvinnulausra 25-64 ára sér fræðslu, 30,6% þeirra sem voru utan vinnumarkaðar en 27,0% starfandi fólks. Formleg menntun í skóla er talin með en margir þeirra yngri, sem eru utan vinnumarkaðar, eru námsmenn.

Þátttaka í símenntun er mikil á Íslandi miðað við önnur Evrópulönd
Ísland er í fjórða sæti 33 Evrópuþjóða þegar litið er á þátttöku 25-64 ára í símenntun árið 2015. Aðeins í Danmörku (32,1%), Sviss (31,3%) og Svíþjóð (29,4%) er þátttakan meiri en á Íslandi. Meðaltal Evrópusambandsríkjanna 28 er 10,7%. Þátttaka í símenntun í Evrópu er meiri í norðvestur Evrópu en minni sunnar og austar í álfunni.

Um gögnin
Tölurnar eru byggðar á niðurstöðum úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Vinnumarkaðsrannsóknin byggir á alþjóðlegum stöðlum og skilgreiningum. Í úrtökuramma rannsóknarinnar eru allir íslenskir og erlendir ríkisborgarar 16–74 ára sem skráðir eru í þjóðskrá og eru með lögheimili á Íslandi. Heildarúrtak ársins 2015 var 15.808 manns. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 15.417 einstaklingar. Nothæf svör fengust frá 11.902 einstaklingum sem jafngildir 77,2% endanlegri svörun. Allar niðurstöður hafa verið vegnar eftir kyni og aldri.

Símenntun er skilgreind sem öll menntun sem einstaklingur sækir, hvort sem er formlegt nám í skóla eða menntun utan skóla, s.s. á námskeiði, fyrirlestri eða á ráðstefnu.

Talnaefni