Alls útskrifuðust 3.447 stúdentar úr 35 framhaldsskólum skólaárið 2019-2020, 372 færri en skólaárið á undan (-9,7%). Rúmlega helmingur (56,5%) stúdenta skólaárið 2019-2020 var 19 ára og yngri en 15,6% voru 20 ára. Hlutfall 19 ára og yngri stúdenta hefur hækkað mikið síðustu ár í kjölfar styttingar náms til stúdentsprófs en 20 ára stúdentum hefur fækkað að sama skapi (mynd 1).

Konur voru 59,5% nýstúdenta 2019-2020. Hlutfall allra stúdenta af fjölda tvítugra var 73,3% en var 86,3% skólaárið 2017-2018 þegar þetta hlutfall var hæst.

Fleiri með burtfararpróf úr iðn en færri með flest önnur próf
Skólaárið 2019-2020 voru 628 brautskráningar með sveinspróf, sem er svipaður fjöldi og árið áður. Hins vegar fjölgaði brautskráningum með burtfararpróf úr iðn úr 743 í 868, eða um 16,8%, en með því lýkur bóklega hluta iðnnáms. Færri luku ýmsum öðrum hæfniprófum og réttindaprófum starfsgreina á framhaldsskólastigi en árið áður. Brautskráðir iðnmeistarar voru 223, lítið eitt fleiri en árið á undan.

Þegar á heildina er litið brautskráðust 5.303 nemendur af framhaldsskólastigi með 6.124 próf skólaárið 2019-2020, 349 færri en árið áður (-6,2%). Þá brautskráðust 689 nemendur af viðbótarstigi en á viðbótarstig flokkast nám sem er bætt ofan á nám á framhaldsskólastigi en er ekki á háskólastigi.

Fleiri brautskráðir af háskólastigi
Alls útskrifuðust 4.514 nemendur með 4.547 próf á háskóla- og doktorsstigi skólaárið 2019-2020, 144 fleiri en árið áður (3,3%). Alls voru 2.497 brautskráningar vegna fyrstu háskólagráðu, brautskráningar með viðbótardiplómu voru 457 og 1.414 brautskráningar vegna meistaragráðu. Brautskráðum doktorum fækkaði úr 101 í 72 á milli ára (mynd 2). Eins og undanfarin ár voru konur um tveir af hverjum þremur nemendum sem luku háskólaprófi, eða 66,2%.

64,3% nýnema brautskráðst úr háskólanámi innan tíu ára
Haustið 2010 hófu 3.878 nemendur nám á háskólastigi á Íslandi í fyrsta skipti. Tíu árum síðar höfðu 64,3% þeirra útskrifast úr námi á háskólastigi, sem er rúmum tveimur prósentustigum minna en á meðal nýnema tveimur árum áður, þegar þessar tölur voru síðast birtar. Alls höfðu 67,3% kvenna, sem hófu háskólanám haustið 2010, lokið háskólanámi en 60,5% karla.

Talnaefni