Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 58,5 milljörðum króna á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2012 samanborið við 46,6 milljarða á sama tímabili 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 11,9 milljarða eða 25,5% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 36,6 milljarðar og jókst um 19,3% frá sama tíma í fyrra þegar aflaverðmætið nam 30,6 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 19,8 milljarðar og jókst um 15,8% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 5,6 milljörðum og jókst um 21,4% en verðmæti karfaaflans nam 6 milljörðum, sem er 46,1% aukning frá fyrstu fjórum mánuðum ársins 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 20,1% milli ára og nam 2,4 milljörðum króna í janúar til apríl 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 16,2 milljörðum króna í janúar til apríl 2012, sem er um 48,2% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla að verðmæti 13 milljörðum króna samanborið við 8,7 milljarða á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2011. Aflaverðmæti flatfisksafla nam um 4 milljörðum króna, sem er 11,9% aukning frá janúar til apríl 2011.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 32,3 milljörðum króna og jókst um 29,1% miðað við fyrstu fjóra mánuði ársins 2011. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 16,2% milli ára og var rúmlega 7,9 milljarðar króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam rúmum 15,7 milljörðum í janúar til apríl og jókst um 27,3% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 2,1 milljarði króna, sem er 7,4% aukning frá árinu 2011.

Verðmæti afla janúar-apríl 2012      
Milljónir króna Apríl Janúar–apríl Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 8.999,8 11.856,0 46.591,1 58.485,0 25,5
Botnfiskur 7.319,4 8.275,3 30.641,6 36.560,5 19,3
Þorskur 3.369,8 3.979,2 17.087,9 19.780,5 15,8
Ýsa 1.223,4 1.224,4 4.616,1 5.605,1 21,4
Ufsi 766,8 766,3 2.025,2 2.431,9 20,1
Karfi 1.280,4 1.360,9 4.083,5 5.964,6 46,1
Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Annar botnfiskur 679,0 944,5 2.828,8 2.778,5 -1,8
Flatfisksafli 687,5 1.096,3 3.536,3 3.958,5 11,9
Uppsjávarafli 74,5 1.438,8 10.932,3 16.205,2 48,2
Síld 0,0 0,0 304,4 47,3 -84,5
Loðna 0,0 0,0 8.683,6 13.117,4 51,1
Kolmunni 74,5 1.434,7 151,3 1.565,3 934,8
Annar uppsjávarafli 0,0 4,1 1.793,0 1.475,2 -17,7
Skel- og krabbadýraafli 360,2 450,3 692,6 967,2 39,6
Rækja 291,4 347,2 617,8 847,0 37,1
Annar skel- og krabbad.afli 68,8 103,1 74,8 120,2 60,7
Annar afli 558,3 595,2 788,3 793,7 0,7

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-apríl 2012    
Milljónir króna Apríl Janúar–apríl Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 8.999,8 11.856,0 46.591,1 58.485,0 25,5
Til vinnslu innanlands 3.379,8 5.093,9 25.016,5 32.295,7 29,1
Í gáma til útflutnings 585,0 604,9 1.995,9 2.144,5 7,4
Landað erlendis í bræðslu 0,0 12,7 145,5 118,5
Sjófryst 3.536,7 4.226,6 12.341,6 15.709,0 27,3
Á markað til vinnslu innanlands 1.450,3 1.856,7 6.841,1 7.946,2 16,2
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 29,7 16,3 -45,2
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 48,1 61,1 220,8 254,9 15,4

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-apríl 2012  
Milljónir króna Apríl Janúar–apríl Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 1.075,9 11.856,0 46.591,1 58.485,0 25,5
Höfuðborgarsvæði 162,6 2.833,3 7.826,3 12.274,6 56,8
Suðurnes 396,3 2.325,3 8.408,6 9.895,0 17,7
Vesturland 121,0 771,9 3.243,2 3.958,7 22,1
Vestfirðir 189,4 869,7 2.311,6 2.815,3 21,8
Norðurland vestra 0,8 993,4 2.922,5 3.577,5 22,4
Norðurland eystra 125,6 1.080,3 6.528,2 5.719,8 -12,4
Austurland 51,7 1.244,0 7.160,8 10.879,6 51,9
Suðurland 17,6 1.120,4 6.048,5 7.101,4 17,4
  Útlönd 11,0 617,7 2.141,4 2.262,9 5,7

Talnaefni