Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 47,3 milljörðum króna á fyrstu þremur mánuðum ársins 2012 samanborið við 37,6 milljarða á sama tímabili 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 9,7 milljarða eða 25,8% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 29 milljarðar og jókst um 24,2% frá sama tíma í fyrra þegar aflaverðmætið nam 23,3 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 16,1 milljarður og jókst um 17,6% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 4,5 milljörðum og jókst um 32,3% en verðmæti karfaaflans nam 4,8 milljörðum, sem er 70% aukning frá fyrstu þremur mánuðum ársins 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 38,1% milli ára og nam 1,7 milljörðum króna í janúar til mars 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 14,7 milljörðum króna í janúar til mars 2012, sem er um 35% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla að verðmæti 13 milljörðum króna samanborið við 8,7 milljarða á fyrstu þremur mánuðum ársins 2011. Aflaverðmæti flatfisksafla nam um 3 milljörðum króna, sem er 4,3% aukning frá janúar til mars 2011.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 27,2 milljörðum króna og jókst um 25,7% miðað við fyrstu þrjá mánuði ársins 2011. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 12,9% milli ára og var tæplega 6,1 milljarður króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam tæpum 12,3 milljörðum í janúar til mars og jókst um 39,2% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 1,5 milljörðum króna, sem er 9,1% aukning frá árinu 2011.

Verðmæti afla janúar-mars 2012      
Milljónir króna Mars Janúar–mars Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.123,4 17.085,3 37.591,2 47.299,4 25,8
Botnfiskur 10.089,5 11.812,3 23.322,2 28.959,7 24,2
Þorskur 5.980,4 6.260,2 13.718,1 16.126,8 17,6
Ýsa 1.528,6 1.708,7 3.392,7 4.489,0 32,3
Ufsi 579,1 734,4 1.258,4 1.737,4 38,1
Karfi 1.102,4 2.317,7 2.803,2 4.766,6 70,0
Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Annar botnfiskur 898,9 791,4 2.149,7 1.839,8 -14,4
Flatfisksafli 1.270,9 1.113,1 2.848,9 2.970,2 4,3
Uppsjávarafli 2.357,2 3.638,0 10.857,8 14.660,6 35,0
Síld 0,0 36,5 304,4 47,3 -84,5
Loðna 1.398,6 2.236,2 8.683,6 13.011,7 49,8
Kolmunni 75,9 37,9 76,8 130,6 70,1
Annar uppsjávarafli 882,8 1.327,4 1.793,0 1.471,1 -18,0
Skel- og krabbadýraafli 184,8 333,8 332,4 516,8 55,5
Rækja 182,9 327,8 326,5 499,8 53,1
Annar skel- og krabbad.afli 1,9 6,0 6,0 17,1 185,9
Annar afli 220,9 188,0 230,0 192,0 -16,5

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-mars 2012    
Milljónir króna Mars Janúar–mars Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.123,4 17.085,3 37.591,2 47.299,4 25,8
Til vinnslu innanlands 7.186,2 8.357,0 21.636,8 27.204,8 25,7
Í gáma til útflutnings 638,7 505,9 1.411,0 1.539,5 9,1
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 145,5 0,0
Sjófryst 3.996,7 5.801,8 8.804,9 12.257,2 39,2
Á markað til vinnslu innanlands 2.187,3 2.343,9 5.390,8 6.087,8 12,9
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 29,7 0,0 29,7 16,3 -45,2
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 84,7 76,7 172,7 193,7 12,2

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-mars 2012  
Milljónir króna Mars Janúar–mars Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.123,4 17.085,3 37.591,2 47.299,4 25,8
Höfuðborgarsvæði 2.695,0 4.223,0 5.828,0 9.444,7 62,1
Suðurnes 2.672,7 3.464,7 6.891,5 8.172,6 18,6
Vesturland 1.021,0 1.144,7 2.790,8 3.187,9 14,2
Vestfirðir 651,4 631,3 1.731,4 1.943,6 12,3
Norðurland vestra 924,3 1.112,0 1.937,1 2.579,8 33,2
Norðurland eystra 1.915,9 1.428,1 4.881,8 4.805,5 -1,6
Austurland 1.601,5 2.201,4 6.675,5 9.644,7 44,5
Suðurland 2.002,8 2.374,3 5.298,8 5.981,0 12,9
  Útlönd 638,7 505,9 1.556,4 1.539,5 -1,1

Talnaefni