Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 108,6 milljörðum króna á fyrstu átta mánuðum ársins 2012 samanborið við 99,2 milljarða á sama tímabili 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 9,5 milljarða eða 9,5% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 63,8 milljarðar og jókst um 5,4% frá sama tíma í fyrra þegar aflaverðmætið nam 60,5 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 32,5 milljarðar og jókst um 12,4% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 8,5 milljörðum og jókst um 12,2% en verðmæti karfaaflans nam 9,1 milljarði, sem er 8,8% aukning frá fyrstu átta mánuðum ársins 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 6,7% milli ára og nam 6,1 milljarði króna í janúar til ágúst 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 32,8 milljörðum króna í janúar til ágúst 2012, sem er 15,9% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla að verðmæti rúmum 13 milljörðum króna samanborið við 8,7 milljarða fyrstu átta mánuði ársins 2011. Einnig var 2,4 milljarða króna aukning í kolmunnaafla, sem nam um 2,6 milljörðum króna árið 2012. Verðmæti makrílafla drógst saman um 7,9% á milli ára og nam tæpum 13 milljörðum króna í janúar til ágúst 2012. Nær enginn annar uppsjávarafli var veiddur fyrstu átta mánuði ársins 2012, samanborið við gulldepluafla að verðmæti 261 milljón króna á sama tímabili árið 2011. Aflaverðmæti flatfisksafla nam um 7,6 milljörðum króna, sem er 11,2% aukning frá janúar til ágúst 2011.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 51,9 milljörðum króna og jókst um 18,5% miðað við fyrstu átta mánuði ársins 2011. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 10,6% milli ára og nam tæpum 15 milljörðum króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam 37,2 milljörðum í janúar til ágúst og jókst um 1,4% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 3,8 milljörðum króna, sem er 13,4% samdráttur frá árinu 2011.

Verðmæti afla janúar-ágúst 2012      
Milljónir króna Ágúst Janúar–ágúst Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 15.103 12.955 99.166 108.636 9,5
Botnfiskur 5.839 4.865 60.477 63.763 5,4
Þorskur 2.549 2.358 28.900 32.471 12,4
Ýsa 851 513 7.559 8.485 12,2
Ufsi 816 963 5.710 6.093 6,7
Karfi 890 546 8.376 9.110 8,8
Úthafskarfi 0 0 4.028 1.971 -51,1
Annar botnfiskur 734 484 5.904 5.633 -4,6
Flatfisksafli 389 339 6.824 7.589 11,2
Uppsjávarafli 8.562 7.393 28.300 32.809 15,9
Síld 1.314 1.326 3.557 2.644 -25,7
Loðna 0 0 8.684 13.117 51,1
Kolmunni 14 64 167 2.589 1.454,8
Annar uppsjávarafli 7.234 6.004 15.892 14.458 -9,0
Skel- og krabbadýraafli 276 350 2.119 3.211 51,5
Rækja 128 254 1.406 2.395 70,3
Annar skel- og krabbad.afli 147 96 713 816 14,5
Annar afli 38 7 1.446 1.265 -12,5

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-ágúst 2012    
Milljónir króna Ágúst Janúar–ágúst Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 15.103 12.955 99.166 108.636 9,5
Til vinnslu innanlands 5.377 4.751 43.814 51.909 18,5
Í gáma til útflutnings 604 286 4.400 3.812 -13,4
Landað erlendis í bræðslu 0 0 145 125 -14,3
Sjófryst 7.382 6.520 36.628 37.154 1,4
Á markað til vinnslu innanlands 1.670 1.337 13.548 14.980 10,6
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0 24 78 234 200,6
Selt úr skipi erlendis 0 0 0 0
Fiskeldi 0 0 0 0
  Aðrar löndunartegundir 69 37 553 422 -23,6

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-ágúst 2012
Milljónir króna Ágúst Janúar–ágúst Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 15.103 12.955 99.166 108.636 9,5
Höfuðborgarsvæði 2.792 3.170 18.475 24.852 34,5
Suðurnes 1.948 1.740 16.389 17.498 6,8
Vesturland 234 296 4.859 5.718 17,7
Vestfirðir 690 521 5.241 6.059 15,6
Norðurland vestra 750 606 6.587 7.224 9,7
Norðurland eystra 3.450 2.541 16.122 11.958 -25,8
Austurland 2.589 2.006 14.349 17.492 21,9
Suðurland 2.045 1.742 12.599 13.694 8,7
  Útlönd 604 334 4.545 4.142 -8,9

Talnaefni