Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum desembermánuði, metinn á föstu verði, var 2,1% minni en í desember 2010. Á árinu 2011 jókst aflinn um 1,7% miðað við árið 2010, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn var 41.690 tonn í desember 2011 samanborið við 53.562 tonn í desember 2010.

Botnfiskafli jókst um rúm 1.000 tonn samanborið við desember 2010 og var um 32.500 tonn. Þar af var þorskaflinn rúm 15.500 tonn, sem er aukning um rúm 1.800 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 4.300 tonnum sem er um 100 tonnum meiri afli en í desember 2010. Karfaaflinn jókst um tæp 800 tonn samanborið við desember 2010 og nam um 5.600 tonnum. Um 3.900 tonn veiddust af ufsa sem er rúmlega 100 tonnum minni afli en í desember 2010. Um 3.300 tonn veiddust af öðrum botnfiskafla, sem er samdráttur um tæp 1.600 tonn frá desember 2010.

Tæpum 7.000 tonnum var landað af uppsjávarafla í desember síðastliðnum, samanborið við tæplega 20.300 tonna afla í desember 2010. Þar af var um 6.900 tonnum landað af síld, sem er um 6.300 tonna samdráttur frá fyrra ári. Enginn loðnuafli var í desember 2011 en tæp 5.400 tonn veiddust af loðnu í sama mánuði 2010.

Flatfiskaflinn var rúm 1.700 tonn í desember 2011 sem er um 400 tonnum meiri afli en í desember 2010. Skel- og krabbadýraafli nam um 400 tonnum og jókst um 71 tonn frá desember 2010.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2009. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni