Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum febrúarmánuði, metinn á föstu verði, var 28,7% meiri en í febrúar 2011. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 33,6% miðað við sama tímabil 2011, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 312.221 tonni í febrúar 2012 samanborið við 210.005 tonn í febrúar 2011.

Botnfiskafli jókst um tæp 5.900 tonn frá febrúar 2011 og nam tæpum 39.600 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 22.000 tonn, sem er aukning um tæp 4.000 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 5.900 tonnum sem er um 1.300 tonnum meiri afli en í febrúar 2011. Karfaaflinn jókst um tæp 1.500 tonn samanborið við febrúar 2011 og nam rúmum 5.600 tonnum. Um 2.700 tonn veiddust af ufsa sem er um 140 tonna aukning frá febrúar 2011.

Afli uppsjávartegunda nam tæpum 270.000 tonnum, sem er um 97.000 tonnum meiri afli en í febrúar 2011. Aukningu í uppsjávarafla má rekja til tæplega 270.000 tonna loðnuafla í febrúar samanborið við 173.000 tonn í febrúar 2011. Um 58 tonn veiddust af síld, sem er aukning um 51 tonn frá febrúar 2011. Engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum, samanborið við um 2.200 tonn af gulldeplu í febrúar 2011.

Flatfiskaflinn var rúm 2.400 tonn í febrúar 2012 og dróst saman um tæp 300 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 353 tonnum samanborið við 514 tonna afla í febrúar 2011.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2010. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni