Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum júlímánuði, metinn á föstu verði, var 13,4% meiri en í júlí 2011. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 17,9% miðað við sama tímabil 2011, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 112.855 tonnum í júlí 2012 samanborið við 103.324 tonn í júlí 2011.

Botnfiskafli dróst saman um tæp 1.700 tonn frá júlí 2011 og nam tæpum 24.300 þúsund tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 10.300 tonn, sem er um 1.400 tonnum meiri afli en á fyrra ári. Ýsuaflinn nam rúmum 2.000 tonnum sem er nær sami afli og í júlí 2011. Karfaaflinn dróst saman um tæp 1.700 tonn samanborið við júlí 2011 og nam rúmum 2.700 tonnum. Tæp 4.900 tonn veiddust af ufsa sem er um 300 tonna samdráttur frá júlí 2011. Annar botnfisksafli nam um 3.200 tonnum og jókst um 62 tonn frá fyrra ári.

Afli uppsjávartegunda nam tæpum 85.200 tonnum, en 75.000 tonn af uppsjávarafla veiddist í júlí 2011. Tæpum 70.000 tonnum var landað af makríl í júlímánuði, samanborið við 53.700 tonn í júlí 2011. Um 15.400 tonn veiddust af síld sem er samdráttur frá fyrra ári um 5.900 tonn.

Flatfiskaflinn var rúm 1.600 tonn í júlí 2012 sem er aukning um tæp 400 tonn frá sama mánuði árið áður. Skel- og krabbadýraafli nam um 1.600 tonnum sem er aukning um 451 tonn frá júlí 2011.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2010. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni