Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum maímánuði, metinn á föstu verði, var 11,1% meiri en í maí 2011. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 26,8% miðað við sama tímabil 2011, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 65.426 tonnum í maí 2012 samanborið við 43.441 tonn í maí 2011.

Botnfiskafli jókst um rúm 1.500 tonn frá maí 2011 og nam tæpum 39.200 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 17.300 tonn, sem er nær sama magn og á fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 4.500 tonnum sem er um 100 tonnum minni afli en í maí 2011. Karfaaflinn jókst um tæp 500 tonn samanborið við maí 2011 og nam tæpum 4.600 tonnum. Um 5.200 tonn veiddust af ufsa sem er um 400 tonna samdráttur frá maí 2011. Annar botnfisksafli nam 6.200 tonnum og jókst um tæp 600 tonn frá fyrra ári.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 19.500 tonnum, en enginn uppsjávarafli veiddist í maí 2011. Nær einungis var landað kolmunna í maímánuði, eða rúmum 19.400 tonnum.

Flatfiskaflinn var tæp 3.500 tonn í maí 2012 og jókst um rúm 250 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam um 2.000 tonnum sem er aukning um tæp 600 tonn frá maí 2011.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2010. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni