Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum nóvembermánuði, metinn á föstu verði, var 17,4% minni en í nóvember 2011. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 12,1% miðað við sama tímabil 2011, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 90.558 tonum í nóvember 2012 samanborið við 103.976 tonn í nóvember 2011.

Botnfiskafli dróst saman um rúm 6.400 tonn frá nóvember 2011 og nam um 37.800 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 19.500 tonn, sem er tæpum 1.900 tonnum minni afli en á fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 4.300 tonnum sem er tæplega 1.400 tonnum minni afli en í nóvember 2011. Karfaaflinn dróst saman um rúm 2.200 tonn samanborið við nóvember 2011 og nam tæpum 5.100 tonnum. Tæp 4.800 tonn veiddust af ufsa sem er um 200 tonna samdráttur frá nóvember 2011. Annar botnfisksafli nam um 4.200 tonnum og dróst saman um tæp 700 tonn frá fyrra ári.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 50.800 tonnum, en rúm 56.900 tonn af uppsjávarafla veiddust í nóvember 2011. Rúmum 48.900 tonnum var landað af síld í nóvembermánuði, samanborið við tæp 50.500 tonn í nóvember 2011. Um 1.800 tonn veiddust af loðnu, sem er samdráttur frá fyrra ári um 4.600 tonn, og 128 tonn af kolmunna samanborið við 115 tonn árið áður.

Flatfiskaflinn var tæp 1.300 tonn í nóvember 2012 sem er samdráttur um rúm 500 tonn frá nóvember árið áður. Skel- og krabbadýraafli nam tæpum rúmum 500 tonnum sem er samdráttur um rúm 300 tonn frá nóvember 2011.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2010. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni