Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum októbermánuði, metinn á föstu verði, var 19,5% meiri en í október 2011. Það sem af er árinu hefur aflinn aukist um 15,6% miðað við sama tímabil 2011, sé hann metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 99.264 tonum í október 2012 samanborið við 77.062 tonn í október 2011.

Botnfiskafli jókst um tæp 8.600 tonn frá október 2011 og nam um 46.000 tonnum. Þar af var þorskaflinn rúm 23.000 tonn, sem er tæpum 5.200 tonnum meiri afli en á fyrra ári. Ýsuaflinn nam tæpum 4.300 tonnum sem er rúmlega 400 tonnum minni afli en í október 2011. Karfaaflinn jókst um tæp 500 tonn samanborið við október 2011 og nam rúmum 6.600 tonnum. Rúm 5.600 tonn veiddust af ufsa sem er tæplega 1.000 tonna aukning frá október 2011. Annar botnfisksafli nam um 6.500 tonnum og jókst um rúm 2.300 tonn frá fyrra ári.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 49.800 tonnum, en rúm 36.600 tonn af uppsjávarafla veiddust í október 2011. Tæpum 48.300 tonnum var landað af síld í októbermánuði, samanborið við 32.400 tonn í október 2011. Um 1.100 tonn veiddust af kolmunna, sem er samdráttur frá fyrra ári um 700 tonn, en enginn loðnuafli var í októbermánuði samanborið við tæp 2.000 tonn árið áður.

Flatfiskaflinn var rúm 1.900 tonn í október 2012 sem er nær sami afli og árið áður. Skel- og krabbadýraafli nam tæpum 1.400 tonnum sem er aukning um tæp 500 tonn frá október 2011.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunarári sem hér er árið 2010. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni