Afli á föstu verði
Heildarafli íslenskra skipa í nýliðnum desembermánuði, metinn á föstu verði, var 13,1% meiri en í desember 2012. Á árinu 2013 veiddist 4,5% meiri afli en 2012, sé aflinn metinn á föstu verði.

Afli í tonnum
Aflinn nam alls 50.421 tonnum í desember 2013 samanborið við 42.814 tonn í desember 2012 sem er 17,8% aukning á magni milli ára.

Botnfiskafli jókst um 2.600 tonn frá desember 2012 og nam tæpum 33.400 tonnum. Þar af var þorskaflinn tæp 19 þúsund tonn, sem er aukning um rúm 2.600 tonn frá fyrra ári. Ýsuaflinn nam 3.300 tonnum sem er 521 tonnum meiri afli en í desember 2012. Karfaaflinn nam rúmum 5.500 tonnum í desember 2013 sem er 757 tonnum meiri afli en í fyrra. Rúm 3.000 tonn veiddust af ufsa sem er 179 tonna samdráttur frá desember 2012.

Afli uppsjávartegunda nam rúmum 15.400 tonnum, sem er tæplega 5.700 tonnum meiri afli en í desember 2012. Aukninguna má rekja til um 10.600 tonna meiri síldarafla, sem nam tæpum 12.200 tonnum í desember 2013 og 2.800 tonna meiri kolmunnaafla sem nam rúmum 3.200 tonnum. Nær engar aðrar uppsjávartegundir voru veiddar í mánuðinum en í desember 2012 voru veidd um 7.700 tonn af loðnu.

Flatfiskaflinn var tæp 1.300 tonn í desember 2013 og dróst saman um 645 tonn frá fyrra ári. Skel- og krabbadýraafli nam 338 tonnum samanborið við 299 tonna afla í desember 2012.

Munur á afla á föstu verði og í tonnum
Afli á föstu verði er reiknaður út til þess að finna breytingu á verðmæti heildaraflans að gefinni þeirri forsendu að verðhlutföll milli einstakra fisktegunda séu þau sömu og á ákveðnu viðmiðunartímabili sem hér er fiskveiðiárið 2011-2012. Hér er því um að ræða hliðstæðu við umreikning á afla yfir í þorskígildi. Aflinn í tonnum sýnir hins vegar magn aflans án tillits til þess að fisktegundir eru misjafnlega verðmætar.

Talnaefni