Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 30,1 milljarði króna á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2012 samanborið við 23,5 milljarða á sama tímabili 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 6,6 milljarða eða 28,1% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 17 milljarðar og jókst um 28,5% frá sama tíma í fyrra þegar aflaverðmætið nam 13,2 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 9,8 milljarðar og jókst um 26% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 2,8 milljörðum og jókst um 48,4% en verðmæti karfaaflans nam 2,5 milljörðum, sem er 44% aukning frá fyrstu tveimur mánuðum ársins 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 47,8% milli ára og nam 1 milljarði króna í janúar til febrúar 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 11 milljörðum króna í janúar til febrúar 2012, sem er um 29,6% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist að mestu af loðnuafla að verðmæti 10,8 milljarðar króna samanborið við 7,3 milljarða á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2011. Aflaverðmæti flatfisksafla nam um 1,9 milljörðum króna, sem er 17,7% aukning frá janúar til febrúar 2011.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 18,7 milljörðum króna og jókst um 29,5% miðað við fyrstu tvo mánuði ársins 2011. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 16,7% milli ára og var ríflega 3,7 milljarðar króna. Aflaverðmæti sjófrystingar nam tæpum 6,5 milljörðum í janúar til febrúar og jókst um 34,3% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam rúmum 1 milljarði króna, sem er 33,8% aukning frá árinu 2011.

Verðmæti afla janúar-febrúar 2012      
Milljónir króna Febrúar Janúar–febrúar Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.438,2 17.434,2 23.467,9 30.070,3 28,1
Botnfiskur 7.626,1 9.578,9 13.232,7 17.006,3 28,5
Þorskur 4.482,2 5.546,7 7.737,7 9.752,2 26,0
Ýsa 1.035,7 1.401,4 1.864,1 2.765,4 48,4
Ufsi 365,2 539,4 679,3 1.004,0 47,8
Karfi 1.036,8 1.533,6 1.700,8 2.448,9 44,0
Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Annar botnfiskur 706,2 557,8 1.250,9 1.035,7 -17,2
Flatfisksafli 1.231,6 1.262,6 1.577,9 1.857,0 17,7
Uppsjávarafli 5.461,8 6.501,6 8.500,6 11.019,9 29,6
Síld 0,2 5,0 304,4 10,8 -96,5
Loðna 4.747,8 6.352,9 7.285,1 10.772,8 47,9
Kolmunni 0,2 0,0 0,9 92,7 10.084,6
Annar uppsjávarafli 713,7 143,7 910,2 143,7 -84,2
Skel- og krabbadýraafli 114,7 89,0 147,6 183,1 24,0
Rækja 112,6 84,6 143,6 172,0 19,8
Annar skel- og krabbad.afli 2,1 4,4 4,0 11,1 174,7
Annar afli 3,9 2,0 9,0 4,0 -55,3

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-febrúar 2012    
Milljónir króna Febrúar Janúar–febrúar Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.438,2 17.434,2 23.467,9 30.070,3 28,1
Til vinnslu innanlands 8.814,2 10.630,1 14.450,5 18.710,4 29,5
Í gáma til útflutnings 454,2 590,4 772,3 1.033,7 33,8
Landað erlendis í bræðslu 145,5 0,0 145,5 0,0
Sjófryst 3.232,4 4.194,0 4.808,2 6.455,4 34,3
Á markað til vinnslu innanlands 1.743,7 1.924,3 3.203,5 3.737,5 16,7
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 16,3 0,0 16,3
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 48,3 79,2 87,9 117,1 33,2

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-febrúar 2012
Milljónir króna Febrúar Janúar–febrúar Breyting frá
    2011 2012 2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 14.438,2 17.434,2 23.467,9 30.070,3 28,1
Höfuðborgarsvæði 1.834,0 3.523,5 3.133,1 5.223,4 66,7
Suðurnes 2.617,0 2.605,2 4.218,7 4.718,2 11,8
Vesturland 1.258,3 1.289,6 1.769,8 2.043,3 15,5
Vestfirðir 543,4 398,2 1.080,0 1.158,3 7,3
Norðurland vestra 791,0 840,9 1.012,8 1.467,8 44,9
Norðurland eystra 1.924,2 1.687,1 2.965,8 3.379,0 13,9
Austurland 2.647,1 4.177,3 5.073,9 7.440,0 46,6
Suðurland 2.223,6 2.321,8 3.296,0 3.606,6 9,4
  Útlönd 599,7 590,4 917,7 1.033,7 12,6

Talnaefni