Aflaverðmæti 12,6 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 12,6 milljörðum króna í janúar 2012 samanborið við 9 milljarða í janúar 2011. Aflaverðmæti hefur því aukist um 3,6 milljarða eða 40% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var 7,4 milljarðar og jókst um 32,5% frá janúar í fyrra þegar aflaverðmætið nam 5,6 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 4,2 milljarðar og jókst um 29,2% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 1,4 milljörðum og jókst um 64,6% en verðmæti karfaaflans nam 915 milljónum, sem er 37,9% aukning frá janúar 2011. Verðmæti ufsaaflans jókst um 48% milli ára og nam 465 milljónum í janúar 2012.

Verðmæti uppsjávarafla nam um 4,5 milljörðum króna í janúar 2012, sem er um 48,7% aukning frá fyrra ári. Sú aukning skýrist af loðnuafla að verðmæti 4,4 milljarðar króna samanborið við 2,5 milljarða í janúar 2011. Aflaverðmæti flatfisksafla nam 594 milljónum, sem er 71,6% aukning frá janúar 2011.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 8,1 milljarði króna í janúar og jókst um 43,4% miðað við janúar 2011. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 24,2% milli ára og var ríflega 1,8 milljarðar í janúar 2012. Aflaverðmæti sjófrystingar nam tæpum 2,3 milljörðum í janúar og jókst um 24,2% milli ára en verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 443 milljónum, sem er 39,4% aukning frá janúar 2011.

Upplýsingar um afla og aflaverðmæti janúarmánaðar 2012 ásamt bráðabirgðatölum fyrir árið 2011 í heild er að finna í talnaefni.

Verðmæti afla janúar 2012
Milljónir króna Janúar Breyting frá
    2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.029,7 12.637,6 40,0
Botnfiskur 5.606,6 7.428,9 32,5
Þorskur 3.255,5 4.205,6 29,2
Ýsa 828,4 1.364,0 64,6
Karfi 663,9 915,4 37,9
Ufsi 314,1 464,9 48,0
Annar botnfiskur 544,7 479,1 -12,1
Flatfisksafli 346,3 594,4 71,6
Uppsjávarafli 3.038,7 4.518,3 48,7
Síld 304,2 5,7 -98,1
Loðna 2.537,2 4.419,9 74,2
Kolmunni 0,7 92,7 12.371,9
Annar uppsjávarafli 196,5 0,0
Skel- og krabbadýraafli 32,9 94,0 185,6
Rækja 31,0 87,4 181,6
Annar skel- og krabbad.afli 1,9 6,6 251,3
Annar afli 5,2 2,0 -60,9

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar 2012
Milljónir króna Janúar Breyting frá
    2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.029,7 12.637,6 40,0
Til vinnslu innanlands 5.636,3 8.081,8 43,4
Í gáma til útflutnings 318,1 443,3 39,4
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0
Sjófryst 1.575,8 2.261,5 43,5
Á markað til vinnslu innanlands 1.459,8 1.813,2 24,2
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0
  Aðrar löndunartegundir 39,7 37,8 -4,6

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar 2012
Milljónir króna Janúar Breyting frá
    2011 2012 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.029,7 12.637,6 40,0
Höfuðborgarsvæði 1.299,1 1.700,2 30,9
Suðurnes 1.601,8 2.114,1 32,0
Vesturland 511,5 753,6 47,3
Vestfirðir 536,6 760,2 41,7
Norðurland vestra 221,8 626,9 182,6
Norðurland eystra 1.041,7 1.691,8 62,4
Austurland 2.426,9 3.262,7 34,4
Suðurland 1.072,3 1.284,8 19,8
  Útlönd 318,1 443,3 39,4

Talnaefni