Aflaverðmæti 52 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 52,3 milljörðum króna á fyrstu átta mánuðum ársins 2006 samanborið við 47,7 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti hefur aukist um 4,6 milljarða eða 9,7%. Aflaverðmæti ágústmánaðar nam 6 milljörðum en í ágúst í fyrra var verðmæti afla 5,5 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok ágúst orðið 39,3 milljarðar miðað við 31,9 milljarða á sama tíma árið 2005 og er því um 23,0% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 18,1 milljarður og jókst um 8,4%. Aflaverðmæti ýsu nam 7,7 milljörðum sem er 32,4% aukning og ufsaaflinn jókst að verðmæti um 78,4%, var 3,2 milljarðar. Verðmæti flatfiskafla jókst um 2,6% milli ára, nam 3,9 milljörðum. Aflaverðmæti síldar dróst saman um 1,9 milljarða eða 46,3% og verðmæti loðnu dróst saman um 54% eða 2,6 milljarða. Aflaverðmæti kolmunna var 3,5 milljarðar samanborið við tæpa 1,4 milljarða í fyrra. Verðmæti rækju í ágústlok var 279 millj. kr. samanborið við 668 millj. kr. í fyrra, sem er samdráttur um 58,3%.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu var 19,8 milljarðar króna sem er aukning um 600 milljónir eða 3,3%. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 29,1%, var 8,2 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 17,5 milljarðar og jókst um 5,5% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 5,5 milljörðum sem er 20,2% aukning.

Verðmæti afla janúar–ágúst 2006    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Ágúst Janúar–ágúst fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–ágúst
             
Verðmæti alls 5.481,7 5.975,2 47.700,4 52.347,5 9,7
             
Botnfiskur 3.453,4 4.543,8 31.922,7 39.271,7 23,0
  Þorskur 1.422,6 1.811,6 16.683,3 18.086,1 8,4
  Ýsa 644,5 1.189,3 5.806,4 7.690,0 32,4
  Ufsi 340,3 551,2 1.789,8 3.193,8 78,4
  Karfi 530,7 478,7 3.994,9 4.775,6 19,5
  Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Annar botnfiskur 515,3 513,0 3.648,3 5.526,2 51,5
Flatfiskur 319,6 292,0 3.802,0 3.900,8 2,6
Uppsjávarafli 1.570,8 1.118,9 10.727,3 8.357,8 -22,1
  Síld 1.539,2 846,7 4.114,3 2.209,8 -46,3
  Loðna 0,0 0,0 4.746,8 2.183,8 -54,0
  Kolmunni 23,8 243,8 1.407,6 3.511,9 149,5
  Annar uppsjávarafli 7,8 28,3 458,6 452,2 -1,4
Skel- og krabbadýraafli 137,0 20,5 1.244,1 814,3 -34,5
  Rækja 124,3 13,3 667,8 278,8 -58,3
  Annar skel- og krabbad.afli 12,7 7,2 576,3 535,5 -7,1
Annar afli 0,8 0,0 4,2 2,8 -32,9

 

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–ágúst 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Ágúst Janúar–ágúst fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–ágúst
             
Verðmæti alls 5.481,7 5.975,2 47.700,4 52.347,5 9,7
             
  Til vinnslu innanlands 1.248,4 1.817,2 19.180,1 19.812,1 3,3
  Í gáma til útflutnings 519,3 703,8 4.605,0 5.535,8 20,2
  Landað erlendis í bræðslu 15,0 0,0 62,2 167,1 168,7
  Sjófryst 3.043,4 2.429,5 16.578,9 17.498,1 5,5
  Á markað til vinnslu innanlands 566,5 868,2 6.343,7 8.189,4 29,1
  Á markað, í gáma til útflutnings 68,5 135,8 698,4 935,6 34,0
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 54,6 25,6 -53,2
  Fiskeldi 5,8 2,7 27,2 10,4 -61,9
  Aðrar löndunartegundir 14,6 17,9 150,3 173,4 15,4

 

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–ágúst 2006
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Ágúst Janúar–ágúst fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–ágúst
             
Verðmæti alls 5.481,7 5.975,2 47.700,4 52.347,5 9,7
             
  Höfuðborgarsvæði 1.262,1 1.374,5 8.601,4 10.776,7 25,3
  Suðurnes 793,7 975,5 8.114,9 8.813,4 8,6
  Vesturland 98,6 111,1 1.648,9 2.017,5 22,4
  Vestfirðir 213,4 272,4 2.492,8 2.713,6 8,9
  Norðurland vestra 446,9 441,4 3.393,6 3.847,8 13,4
  Norðurland eystra 1.525,8 727,6 8.494,0 6.600,7 -22,3
  Austurland 256,7 1.023,4 5.275,2 6.811,1 29,1
  Suðurland 394,9 364,3 5.138,0 5.177,4 0,8
  Útlönd 489,6 685,0 4.541,5 5.589,2 23,1¹Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2006 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2005. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni