Aflaverðmæti 153 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam rúmum 153 milljörðum króna á árinu 2011 samanborið við tæpa 133 milljarða á árinu 2010. Aflaverðmæti hefur því aukist um 20,3 milljarða króna eða 15,3% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var tæpir 96 milljarðar króna og jókst um 2,4% frá fyrra ári þegar aflaverðmætið nam tæpum 94 milljörðum. Verðmæti þorskafla var um 46,4 milljarðar og jókst um 4% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 12 milljörðum og dróst saman um 21,3%, en verðmæti karfaaflans nam 15 milljörðum, sem er 24,7% aukning frá árinu 2010. Verðmæti ufsaaflans jókst um 7,8% milli ára í 9,1 milljarð.

Verðmæti flatfiskafla nam 10,3 milljörðum króna á árinu 2011 sem er 12,5% aukning frá fyrra ári. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 56,9% milli ára og nam 43,3 milljörðum. Stafar sú aukning að stærstum hluta af verðmætaaukningu makrílaflans, sem nam tæpum 18 milljörðum króna á árinu 2011 og jókst um 10 milljarða milli ára. Verðmæti loðnuaflans nam 8,9 milljörðum króna og jókst um 237% á milli ára.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam 63,8 milljörðum króna á árinu 2011 og jókst um 17,5% frá fyrra ári. Aflaverðmæti sjófrystingar var 62,5 milljarðar sem er 26,3% aukning frá fyrra ári. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands nam um 19,3 milljörðum króna, sem er 1,8% aukning milli ára.

Verðmæti afla janúar-desember 2011      
Milljónir króna Desember Janúar-desember Breyting frá
    2010 2011 2010 2011 fyrra ári í %
Verðmæti alls 8.298,1 10.261,9 132.979,2 153.305,2 15,3
Botnfiskur 6.725,3 8.414,7 93.578,7 95.858,7 2,4
Þorskur 3.254,8 4.091,9 44.581,5 46.372,9 4,0
Ýsa 921,1 1.083,4 15.235,7 11.990,8 -21,3
Ufsi 662,0 838,6 8.480,2 9.138,1 7,8
Karfi 1.111,7 1.683,9 12.016,2 14.979,0 24,7
Úthafskarfi 0,0 0,0 3.649,0 4.027,9 10,4
Annar botnfiskur 775,8 716,9 9.616,1 9.350,1 -2,8
Flatfisksafli 607,5 943,0 9.168,8 10.314,0 12,5
Uppsjávarafli 886,8 826,6 27.565,4 43.251,5 56,9
Síld 702,6 824,0 10.899,6 14.465,0 32,7
Loðna 142,9 0,0 2.637,3 8.884,8 236,9
Kolmunni 3,1 0,0 3.265,2 257,5 -92,1
Annar uppsjávarafli 38,3 2,6 10.763,4 19.644,3 82,5
Skel- og krabbadýraafli 70,0 73,5 2.524,9 2.917,8 15,6
Rækja 62,0 36,3 1.481,2 1.851,6 25,0
Annar skel- og krabbad.afli 8,0 37,2 1.043,6 1.066,2 2,2
Annar afli 8,4 4,1 141,4 963,3 581,4

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-desember 2011  
Milljónir króna Desember Janúar-desember Breyting frá
    2010 2011 2010 2011 fyrra ári í %
Verðmæti alls 8.298,1 10.261,9 132.979,2 153.305,2 15,3
Til vinnslu innanlands 2.880,5 3.310,6 54.318,7 63.831,9 17,5
Í gáma til útflutnings 308,9 495,5 8.651,8 6.645,9 -23,2
Landað erlendis í bræðslu 6,7 0,0 92,6 145,5 57,1
Sjófryst 3.894,4 5.110,5 49.496,8 62.498,4 26,3
Á markað til vinnslu innanlands 1.180,5 1.315,6 19.008,8 19.349,4 1,8
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,9 0,0 270,9 141,7 -47,7
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiskeldi 0,0 0,0 72,7 0,0
  Aðrar löndunartegundir 26,2 29,7 1.066,8 692,4 -35,1

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-desember 2011
Milljónir króna Desember Janúar-desember Breyting frá
    2010 2011 2010 2011 fyrra ári í %
Verðmæti alls 8.298,1 10.261,9 132.979,2 153.305,2 15,3
Höfuðborgarsvæði 1.975,7 3.044,9 25.005,1 31.237,3 24,9
Suðurnes 1.577,6 1.822,4 22.936,7 25.873,5 12,8
Vesturland 284,0 378,1 5.666,4 6.856,2 21,0
Vestfirðir 482,4 595,6 7.039,4 7.941,3 12,8
Norðurland vestra 655,5 898,8 9.738,4 10.311,3 5,9
Norðurland eystra 1.596,3 1.136,6 22.150,0 24.153,4 9,0
Austurland 732,6 822,5 17.523,8 20.894,9 19,2
Suðurland 678,4 1.067,4 14.279,8 19.246,1 34,8
  Útlönd 315,6 495,5 8.639,7 6.791,4 -21,4

Talnaefni