Aflaverðmæti 46 milljarðar króna

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 46,0 milljörðum króna á fyrstu sjö mánuðum ársins 2006 samanborið við 42,2 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti hefur aukist um  3,8 milljarða eða 9,1%. Aflaverðmæti júlímánaðar nam 5,8 milljörðum en í júlí í fyrra var verðmæti afla 4,9 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok júlí orðið 34,5 milljarðar miðað við 28,5 milljarða á sama tíma árið 2005 og er því um 21,3% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 16,2 milljarðar og jókst um 6,1%. Aflaverðmæti ýsu nam 6,5 milljörðum sem er 24,9% aukning og ufsaaflinn jókst að verðmæti um 80,4%, var 2,6 milljarðar. Verðmæti flatfiskafla jókst um 1,7% milli ára, nam 3,5 milljörðum. Aflaverðmæti kolmunna í júlílok var orðið 3,3 milljarðar samanborið við tæpa 1,4 milljarða í fyrra.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu var 17,9 milljarðar króna sem er nánast óbreytt frá fyrra ári, en verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 26,7%, var 7,3 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 14,8 milljarðar og jókst um 9,6% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 4,8 milljörðum sem er 18,2% aukning.

Verðmæti afla janúar–júlí 2006    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júlí Janúar–júlí fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–júlí
             
Verðmæti alls 4.903,2 5.817,3 42.218,7 46.048,8 9,1
             
Botnfiskur 2.927,2 4.284,1 28.469,2 34.525,0 21,3
  Þorskur 1.069,8 1.501,2 15.260,7 16.196,7 6,1
  Ýsa 461,2 777,0 5.161,9 6.447,4 24,9
  Ufsi 285,0 706,6 1.449,5 2.614,9 80,4
  Karfi 463,8 498,2 3.464,2 4.264,1 23,1
  Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Annar botnfiskur 647,4 801,1 3.133,0 5.001,9 59,7
Flatfiskur 604,9 454,4 3.482,4 3.540,2 1,7
Uppsjávarafli 1.149,1 991,9 9.156,5 7.187,1 -21,5
  Síld 1.024,8 781,6 2.575,1 1.313,1 -49,0
  Loðna 0,0 0,0 4.746,8 2.183,8 -54,0
  Kolmunni 122,9 145,7 1.383,8 3.268,1 136,2
  Annar uppsjávarafli 1,4 64,6 450,8 422,1 -6,4
Skel- og krabbadýraafli 220,7 86,6 1.107,1 793,8 -28,3
  Rækja 148,1 10,9 543,5 265,5 -51,2
  Annar skel- og krabbad.afli 72,6 75,7 563,6 528,3 -6,3
Annar afli 1,4 0,3 3,4 2,8 -16,8
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–júlí 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júlí Janúar–júlí fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–júlí
             
Verðmæti alls 4.903,2 5.817,3 42.218,7 46.048,8 9,1
             
  Til vinnslu innanlands 1.143,2 1.730,4 17.931,6 17.906,0 -0,1
  Í gáma til útflutnings 524,8 718,9 4.085,7 4.830,3 18,2
  Landað erlendis í bræðslu 1,4 46,0 47,2 167,1 254,4
  Sjófryst 2.627,8 2.301,6 13.535,4 14.836,4 9,6
  Á markað til vinnslu innanlands 544,4 900,1 5.777,2 7.320,9 26,7
  Á markað, í gáma til útflutnings 53,2 106,3 629,8 799,4 26,9
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 54,6 25,6 -53,2
  Fiskeldi 0,6 0,0 21,4 7,7 -64,2
  Aðrar löndunartegundir 7,9 14,1 135,7 155,5 14,6
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–júlí 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júlí Janúar–júlí fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–júlí
             
Verðmæti alls 4.903,2 5.817,3 42.218,7 46.048,8 9,1
             
  Höfuðborgarsvæði 1.083,6 1.437,7 7.339,3 9.402,1 28,1
  Suðurnes 597,9 773,8 7.321,2 7.799,2 6,5
  Vesturland 60,2 50,4 1.550,3 1.905,9 22,9
  Vestfirðir 291,2 220,3 2.279,4 2.365,0 3,8
  Norðurland vestra 336,1 466,8 2.946,7 3.404,3 15,5
  Norðurland eystra 1.157,1 775,1 6.968,2 5.762,5 -17,3
  Austurland 320,8 718,9 5.018,4 5.752,5 14,6
  Suðurland 551,1 614,0 4.743,1 4.753,1 0,2
  Útlönd 505,2 760,3 4.051,9 4.904,2 21,0

¹Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2006 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2005. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni