Aflaverðmæti 40 milljarðar króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 40 milljörðum króna á fyrri helmingi ársins 2006 samanborið við 37,3 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti hefur aukist um 2,7 milljarða eða 7,3%. Aflaverðmæti júnímánaðar nam 6,3 milljörðum en í júní í fyrra var verðmæti afla 5,4 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok júní orðið 30,1 milljarðar miðað við 25,5 á sama tíma árið 2005 og er því um 18% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 14,6 milljarðar og jókst um 3,1%. Aflaverðmæti ýsu nam 5,7 milljörðum sem er 20,2% aukning og ufsaaflinn jókst að verðmætum um 63,7%, var 1,9 milljarðar. Verðmæti flatfiskafla jókst um 4,7% milli ára, nam 3 milljörðum. Aflaverðmæti kolmunna í júnílok var orðið 3,1 milljarðar samanborið við tæpa 1,3 milljarða í fyrra.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu var 16,1 milljarðar króna sem er samdráttur um 4,2% milli ára, en verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 22,7%, var 6,4 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 12,4 milljarðar og jókst um 13,9% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 4,1 milljörðum sem er 15,6% aukning.

Verðmæti afla janúar–júní 2006    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júní Janúar–júní fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–júní
             
Verðmæti alls 5.453,5 6.315,3 37.315,4 40.029,8 7,3
             
Botnfiskur 2.826,8 4.225,4 25.542,1 30.146,8 18,0
  Þorskur 1.400,8 1.323,9 14.190,9 14.626,7 3,1
  Ýsa 389,4 757,6 4.700,7 5.650,8 20,2
  Ufsi 140,9 308,3 1.164,5 1.906,3 63,7
  Karfi 278,0 358,8 3.000,3 3.765,7 25,5
  Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Annar botnfiskur 617,7 1.476,8 2.485,6 4.197,3 68,9
Flatfiskur 853,9 527,1 2.877,5 3.011,5 4,7
Uppsjávarafli 1.512,6 1.323,4 8.007,4 6.171,3 -22,9
  Síld 1.038,1 387,5 1.550,3 516,4 -66,7
  Loðna 0,5 0,0 4.746,8 2.155,3 -54,6
  Kolmunni 474,0 935,9 1.260,9 3.142,1 149,2
  Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 449,4 357,5 -20,5
Skel- og krabbadýraafli 260,0 239,5 886,5 697,7 -21,3
  Rækja 108,8 55,6 395,5 257,3 -34,9
  Annar skel- og krabbad.afli 151,2 183,9 491,0 440,4 -10,3
Annar afli 0,2 0,0 2,0 2,5

24,3Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–júní 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júní Janúar–júní fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–júní
             
Verðmæti alls 5.453,5 6.315,3 37.315,4 40.029,8 7,3
             
  Til vinnslu innanlands 2.095,4 2.419,0 16.788,5 16.078,5 -4,2
  Í gáma til útflutnings 494,0 665,1 3.560,8 4.114,9 15,6
  Landað erlendis í bræðslu 2,0 54,7 45,8 121,2 164,7
  Sjófryst 2.127,0 2.085,7 10.907,7 12.426,4 13,9
  Á markað til vinnslu innanlands 631,3 980,7 5.232,8 6.420,1 22,7
  Á markað, í gáma til útflutnings 91,2 88,3 576,7 693,4 20,2
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 54,6 25,6 -53,2
  Fiskeldi 2,9 0,2 20,8 8,4 -59,7
  Aðrar löndunartegundir 9,9 21,6 127,8 141,4 10,7Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–júní 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Júní Janúar–júní fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–júní
             
Verðmæti alls 5.453,5 6.315,3 37.315,4 40.029,8 7,3
             
  Höfuðborgarsvæði 876,7 1.353,2 6.255,7 7.873,2 25,9
  Suðurnes 698,0 922,6 6.723,3 7.020,1 4,4
  Vesturland 178,1 145,9 1.490,2 1.847,4 24,0
  Vestfirðir 290,3 291,2 1.988,2 2.125,2 6,9
  Norðurland vestra 431,4 430,6 2.610,5 2.939,8 12,6
  Norðurland eystra 1.184,9 859,6 5.811,1 4.903,7 -15,6
  Austurland 715,6 1.072,7 4.697,6 5.035,4 7,2
  Suðurland 616,9 532,1 4.192,0 4.136,5 -1,3
  Útlönd 461,8 707,4 3.546,7 4.148,5 17,0


¹Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2006 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2005. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni