Aflaverðmæti 33 milljarðar króna

Aflaverðmæti íslenskra skipa nam 33 milljörðum króna fyrstu fimm mánuði ársins samanborið við 32 milljarða á sama tímabili 2005. Aflaverðmæti hefur aukist um rúman milljarð eða 4%. Aflaverðmæti maímánaðar nam tæpum 8 milljörðum en í maí í fyrra var verðmæti afla 5,8 milljarðar.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok maí orðið 25,7 milljarðar miðað við 22,7 á sama tíma árið 2005 og er því um 13% aukningu að ræða. Verðmæti þorskafla var 13,2 milljarðar og jókst um 3,5%. Aflaverðmæti ýsu nam 4,9 milljörðum sem er 12,9% aukning og ufsaaflinn jókst að verðmætum um 55%, var 1,6 milljarðar. Verðmæti flatfiskafla jókst um 14% milli ára, nam 2,3 milljörðum. Aflaverðmæti kolmunna í maílok var orðið 2,2 milljarðar samanborið við tæpar 800 milljónir í fyrra.

Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu var 13,5 milljarðar króna sem er samdráttur um 8% milli ára, en verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 18%, var 5,4 milljarðar. Aflaverðmæti sjófrystingar var 9,9 milljarðar og jókst um 13% frá fyrra ári. Verðmæti afla sem fluttur er út óunninn nam 3,4 milljörðum sem er 12% aukning.

Verðmæti afla janúar–maí 2006    
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Maí Janúar–maí fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–maí
             
Verðmæti alls 5.776,0 7.949,8 31.861,9 33.148,6 4,0
             
Botnfiskur 3.926,4 5.877,8 22.715,3 25.723,5 13,2
  Þorskur 1.843,9 2.365,7 12.790,2 13.238,6 3,5
  Ýsa 769,3 1.121,3 4.311,3 4.867,6 12,9
  Ufsi 148,5 378,9 1.023,6 1.588,2 55,2
  Karfi 404,7 561,2 2.722,3 3.368,2 23,7
  Úthafskarfi 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Annar botnfiskur 760,1 1.450,7 1.867,9 2.660,8 42,4
Flatfiskur 622,4 633,8 2.023,6 2.309,3 14,1
Uppsjávarafli 879,0 1.240,1 6.494,8 4.688,1 -27,8
  Síld 443,4 14,6 512,3 31,7 -93,8
  Loðna 0,0 0,0 4.746,3 2.134,5 -55,0
  Kolmunni 435,6 1.225,5 786,9 2.164,4 175,1
  Annar uppsjávarafli 0,0 0,0 449,4 357,5 -20,5
Skel- og krabbadýraafli 348,3 197,9 626,4 425,2 -32,1
  Rækja 101,3 25,1 286,7 179,6 -37,3
  Annar skel- og krabbad.afli 246,9 172,8 339,8 245,6 -27,7
Annar afli 0,1 0,1 1,8 2,5 37,6
Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar–maí 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Maí Janúar–maí fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–maí
             
Verðmæti alls 5.776,0 7.949,8 31.861,9 33.148,6 4,0
             
  Til vinnslu innanlands 2.415,6 3.282,9 14.693,1 13.514,0 -8,0
  Í gáma til útflutnings 689,3 1.067,0 3.066,9 3.442,7 12,3
  Landað erlendis í bræðslu 23,6 27,6 43,8 66,5 51,9
  Sjófryst 1.601,0 2.056,4 8.780,7 9.927,4 13,1
  Á markað til vinnslu innanlands 883,8 1.308,4 4.601,5 5.439,9 18,2
  Á markað, í gáma til útflutnings 141,6 169,2 485,5 604,4 24,5
  Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,0 0,0 0,0 0,0 -
  Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 54,6 25,6 -53,2
  Fiskeldi 2,8 1,7 17,9 8,2 -54,1
  Aðrar löndunartegundir 18,2 36,6 117,9 119,8 1,6
Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar–maí 2006  
Milljónir kr.       Breytingar frá
    Maí Janúar–maí fyrra ári í %
    2005 2006 2005 2006 Jan.–maí
             
Verðmæti alls 5.776,0 7.949,8 31.861,9 33.148,6 4,0
             
  Höfuðborgarsvæði 1.110,0 1.495,6 5.379,0 6.486,5 20,6
  Suðurnes 987,3 1.217,5 6.025,3 6.050,4 0,4
  Vesturland 185,2 297,4 1.312,1 1.668,1 27,1
  Vestfirðir 429,0 450,7 1.697,9 1.833,8 8,0
  Norðurland vestra 242,0 690,2 2.179,2 2.509,2 15,1
  Norðurland eystra 862,0 666,5 4.626,2 3.685,8 -20,3
  Austurland 660,0 1.383,6 3.982,0 3.956,4 -0,6
  Suðurland 618,9 684,1 3.575,1 3.522,5 -1,5
  Útlönd 681,6 1.064,1 3.085,0 3.435,9 11,4

¹Þessar upplýsingar byggja á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum sem Fiskistofa safnar frá fiskkaupendum. Fyrir árið 2006 er stuðst við bráðabirgðatölur en endanlegar tölur liggja að baki talna fyrir árið 2005. Athuganir benda til þess að endanlegar tölur séu að hámarki 1-2% hærri en bráðabirgðatölur þegar á heildina er litið en fyrir örfáar fisktegundir getur munurinn þó orðið meiri.

Talnaefni