Aflaverðmæti 112 milljarður króna
Aflaverðmæti íslenskra skipa nam tæpum 112 milljörðum króna á fyrstu tíu mánuðum ársins 2010 samanborið við rúma 96 milljarða á sama tímabili árið 2009. Aflaverðmæti hefur því aukist um tæpa 16 milljarða eða 16,5% á milli ára.

Aflaverðmæti botnfisks var í lok október orðið 78,5 milljarðar og jókst um 16,9% frá sama tíma árið 2009 þegar aflaverðmætið nam 67,1 milljarði. Verðmæti þorskafla var um 37,2 milljarðar og jókst um 25,5% frá fyrra ári. Aflaverðmæti ýsu nam 13,1 milljarði og dróst saman um 1,6% milli ára. Verðmæti karfaaflans nam 9,8 milljörðum, sem er 18,9% aukning frá árinu 2009. Verðmæti ufsaaflans jókst um 26,5% milli ára og nam 7,2 milljörðum á fyrstu tíu mánuðum ársins 2010.

Verðmæti flatfiskafla nam tæpum 8,1 milljarði króna í janúar til október 2010, sem er 3,7% samdráttur frá fyrra ári. Aflaverðmæti uppsjávarafla jókst um 22,2% milli ára og nam 22,9 milljörðum. Verðmæti síldaraflans í janúar til október nam tæpum 8 milljörðum sem er 22,3% samdráttur frá sama tímabili árið 2009. Verðmæti makríls nam 7,9 milljörðum samanborið við 4,5 milljarða fyrstu tíu mánuði ársins 2009.
 
Verðmæti afla sem seldur er í beinni sölu útgerða til vinnslu innanlands nam tæpum 45 milljörðum króna og jókst um 25,1% frá árinu 2009. Aflaverðmæti sjófrystingar voru rúmir 41,4 milljarðar, sem er 24,1% aukning milli ára. Verðmæti afla sem keyptur er á markaði til vinnslu innanlands jókst um 27,2% milli ára og var um 16,1 milljarður.

Verðmæti afla janúar-október 2010
Milljónir króna Október Janúar–október Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.997,1 10.443,4 96.053,7 111.879,8 16,5
Botnfiskur 7.885,2 7.684,9 67.129,9 78.497,8 16,9
Þorskur 3.397,6 3.894,4 29.615,1 37.174,6 25,5
Ýsa 1.419,0 995,6 13.292,2 13.078,1 -1,6
Karfi 1.185,3 1.196,9 8.215,3 9.766,4 18,9
Ufsi 856,1 732,8 5.697,4 7.206,7 26,5
Annar botnfiskur 1.027,1 865,2 10.310,0 11.272,1 9,3
Flatfisksafli 441,9 546,3 8.397,4 8.085,3 -3,7
Uppsjávarafli 1.531,1 2.047,8 18.760,5 22.929,2 22,2
Síld 1.528,1 1.917,5 10.262,1 7.972,9 -22,3
Loðna 0,0 0,0 412,3 1.352,0 227,9
Kolmunni 1,8 28,4 2.699,7 3.260,3 20,8
Annar uppsjávarafli 1,1 101,9 5.386,3 10.344,1 92,0
Skel- og krabbadýraafli 135,3 158,8 1.730,4 2.260,5 30,6
Rækja 32,9 44,3 846,6 1.304,1 54,0
Annar skel- og krabbad.afli 102,4 114,5 883,8 956,4 8,2
Annar afli 3,5 5,7 35,5 106,9 201,4

Verðmæti afla eftir tegund löndunar janúar-október 2010
Milljónir króna Október Janúar–október Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.997,1 10.443,4 96.053,7 111.879,8 16,5
Til vinnslu innanlands 3.175,3 4.172,1 35.952,2 44.969,5 25,1
Í gáma til útflutnings 1.094,9 555,5 11.592,1 8.038,5 -30,7
Landað erlendis í bræðslu 0,0 0,0 392,0 83,6 -78,7
Sjófryst 4.117,9 4.393,5 33.388,7 41.432,3 24,1
Á markað til vinnslu innanlands 1.565,4 1.269,6 12.623,2 16.051,5 27,2
Á markað, í gáma til útflutnings* 2,1 0,0 1.016,3
Sjófryst til endurvinnslu innanl. 0,3 0,0 37,7 239,4 535,5
Selt úr skipi erlendis 0,0 0,0 263,3 0,0
Fiskeldi 0,1 0,0 99,1 72,7 -26,6
  Aðrar löndunartegundir 40,9 52,7 689,1 992,2 44,0
*Fyrir árið 2010 er ekki hægt að birta sundurliðaðar tölur um afla  sem seldur er í gegnum uppboðsmarkað innanlands og fer síðan í gám til útflutnings (og er unninn í útlöndum).

Verðmæti afla eftir staðsetningu verkunarstaðar janúar-október 2010
Milljónir króna Október Janúar–október Breyting frá
    2009 2010 2009 2010 fyrra ári í %
Verðmæti alls 9.997,1 10.443,4 96.053,7 111.879,8 16,5
Höfuðborgarsvæði 1.803,9 1.970,1 16.805,6 20.823,5 23,9
Suðurnes 2.054,5 1.846,0 16.317,0 19.269,6 18,1
Vesturland 417,2 382,2 4.081,7 4.581,7 12,2
Vestfirðir 400,4 590,7 4.713,7 5.910,6 25,4
Norðurland vestra 850,3 975,9 6.560,7 8.398,2 28,0
Norðurland eystra 1.634,4 2.079,2 14.363,9 18.331,9 27,6
Austurland 712,0 1.234,6 12.494,3 14.885,1 19,1
Suðurland 1.038,5 809,2 8.907,2 11.855,2 33,1
  Útlönd 1.085,9 555,5 11.809,6 7.824,1 -33,7

Talnaefni