FRÉTT ÞJÓÐHAGSREIKNINGAR 15. JÚNÍ 2023

Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu ársins 2022 nam 7,8% samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum ferðaþjónustureikninga, samanborið við 4,8% árið 2021. Á tímabilinu 2016 til 2019, fyrir kórónuveirufaraldurinn, nam hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu að jafnaði 8,2%.

Vinnustundir í ferðaþjónustu 8,3% heildarvinnustunda 2022
Mælt í heildarfjölda vinnustunda er áætlað að 8,3% vinnustunda hér á landi á árinu 2022 hafi tengst beint framleiðslu á vöru eða þjónustu til endanlegra nota fyrir ferðamenn. Til samanburðar var þetta hlutfall 6,3% árið 2021 en 9,6% að meðaltali á árunum 2016-2019. Áætlaður fjöldi vinnustunda við ferðaþjónustu á árinu 2022 eru 25,4 milljónir sem er aukning um tæp 42% frá fyrra ári. Áætlað er að rúmlega 18 þúsund einstaklingar hafi starfað við ferðaþjónustu hér á landi á árinu 2022 sem er fjölgun um rúmlega 37,5% frá árinu 2021. Aukning vinnustunda frá fyrra ári er því áætluð meiri en sem nemur fjölgun starfa á sama tímabili.

Neysla ferðamanna hérlendis jókst um 80%
Heildarneysla ferðamanna, innlendra og erlendra, hér á landi nam 647 milljörðum króna árið 2022 og jókst um 80% borið saman við árið 2021. Heildarneysla ferðamanna er því í sögulegum hæðum, en fyrir kórónuveirufaraldurinn nam hún mest 572 milljörðum árið 2018. Hafa ber í huga að upphæðir eru á verðlagi hvers árs og gætir því einhverra áhrifa verðbólgu, en hún nam að meðaltali 8,3% árið 2022.

Útgjöld innlendra ferðamanna námu 38% af heildarútgjöldum ferðamanna
Útgjöld innlendra ferðamanna námu tæplega 245 milljörðum króna árið 2022, samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum, og jukust um rúmlega 59% samanborið við árið 2021. Ferðaskrifstofur vega þyngst í útgjöldum innlendra ferðamanna á árinu 2022, sem er frávik frá niðurstöðum fyrir árin 2020 og 2021, en er þó í takt við vægi útgjalda á árunum 2016-2019. Útgjöld innlendra ferðamanna námu 38% af heildarútgjöldum ferðamanna árið 2022, samanborið við 43% árið 2021, 48% árið 2020 og 27% árið 2019.

Útgjöld erlendra ferðamanna hér á landi námu rúmlega 390 milljörðum króna árið 2022 og jukust um 107% borið saman við árið 2021 en voru á pari við útgjöld þeirra hér á landi árin 2018 og 2019. Útgjöld erlendra ferðamanna námu rúmlega 60% af heildarútgjöldum ferðamanna árið 2022. Gistiþjónusta vegur þyngst í útgjöldum erlendra ferðamanna en gistinóttum þeirra fjölgaði um 96% frá fyrra ári.

Um gögnin
Ferðaþjónustureikningar (e. tourism satellite accounts) eru hliðarreikningar þjóðhagsreikninga og er ætlað að leggja mat á hlut ferðaþjónustunnar í hagkerfinu og þróun hennar hérlendis. Ferðaþjónustureikningar taka til útgjalda innlendra sem og erlendra ferðamanna á Íslandi.

Áður birtar niðurstöður ferðaþjónustureikninga hafa verið endurskoðaðar samhliða birtingu ferðaþjónustureikninga fyrir árið 2022. Þar sem ferðaþjónustureikningar byggja á niðurstöðum ráðstöfunaruppgjörs og framleiðsluuppgjörs er rétt að árétta að endurskoðanir sem gerðar eru í þeim uppgjörum ná einnig til ferðaþjónustureikninga.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang thjodhagsreikningar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.