Gert er ráð fyrir að heildarfjáreignir innlendra aðila hafi numið 27.444 milljörðum króna við árslok 2019 eða 901% af vergri landsframleiðslu (VLF). Heildarskuldbindingar námu 26.925 milljörðum króna eða 884% af VLF.

Fjáreignir heimilanna stóðu í rúmlega 7.962 milljörðum króna og fjárskuldir í 2.294 milljörðum króna í lok árs 2019, samsvarandi 261% og 75% af VLF.

Heildarfjáreignir fyrirtækja annarra en fjármálafyrirtækja námu um 3.145 milljörðum króna samkvæmt uppfærðum tölum en fjárskuldir stóðu í 6.828 milljörðum króna.

Fjáreignir fjármálafyrirtækja námu um 13.829 milljörðum króna í lok árs 2019 en fjárskuldbindingar voru 14.672 milljarðar krróna.

Í lok árs 2019 námu fjáreignir hins opinbera 2.410 milljörðum króna, eða sem nemur tæplega 79% af VLF, og skuldir 3.122 milljörðum króna eða 103% af VLF.

Fjármálaeignir erlendra aðila stóðu í 3.625 milljörðum króna (119% af VLF) í árslok 2019 og skuldbindingar í 4.132 milljörðum króna (136% af VLF).

Næsta birting fjármálareikninga er í september 2021.

Talanefni