Samkvæmt endurskoðuðum þjóðhagsreikningum reyndist landsframleiðslan hafa aukist nokkru meira en fyrri tölur bentu til eða um 4% að raungildi á árinu 2017, samanborið við 3,6% samkvæmt áður birtum niðurstöðum. Einkaneysla og fjárfesting vógu þyngst í vexti landsfram­leiðslunnar en alls jukust þjóðarútgjöld um 7,0%. Einka­neysla jókst um 7,9%, samneysla um 3,1% og fjárfesting um 9,5%.

Út­flutn­ingur jókst um 5,5% á árinu 2017 sem er nokkuð hægari vöxtur en árið 2016 þegar útflutningur jókst um 10,9%. Á árinu 2017 jókst innflutningur um 12,5% og dró utanríkisverslun úr hagvexti þrátt fyrir 106,8 milljarðs króna afgang af vöru- og þjónustuviðskiptum á liðnu ári.

Fjárfesting jókst um 9,5% árið 2017 samanborið við 21,7% vöxt árið 2016. Aukning í fjárfestingu atvinnuveg­anna nam 4,8% og íbúðafjárfesting jókst um 18,4%. Fjárfesting hins opinbera jókst um 26,9% á árinu 2017 sem er töluvert meiri vöxtur en síðustu ár.

Afgangur af launa- og fjáreignatekjum frá útlöndum nam um 1,5 milljörðum króna á síðasta ári samanborið við 44,8 milljarða árið 2016. Viðskipta­kjaraáhrif, sem hlutfall af landsframleiðslu fyrra árs, voru jákvæð um 0,8%. Þrátt fyrir jákvæð viðskiptakjaraáhrif hefur minni afgangur af launa- og fjáreignatekjum frá útlöndum þau áhrif að þjóðar­tekjur jukust minna en sem nam vexti lands­fram­leiðslu á árinu 2017 eða um 3%, saman­borið við 11,3% aukningu árið áður.

Vegna tafa á útgáfu Ríkisreiknings fyrir árið 2017 eru þjóðhagsreikningar nú birtir með fyrirvara um óvissu í uppgjöri fjármála hins opinbera. Athygli er sömuleiðis vakin á því að útgáfu hagtíðinda: Fjármál hins opinbera 2017 - endurskoðun, sem fyrirhuguð var þann 14. september hefur af sömu ástæðu verið frestað til 13. desember næstkomandi.

Landsframleiðslan 2017 - endurskoðun -Hagtíðindi

Talnaefni