Ráðstöfunartekjur heimilageirans hækkuðu árið 2011 um 9,6% frá fyrra ári. Ráðstöfunartekjur á mann jukust um 9,3% milli ára og kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann um 5,1%.

Ráðstöfunartekjur heimilanna má skilgreina sem samtölu launatekna, eignatekna, tilfærslutekna og reiknaðs rekstrarafgangs en að frádregnum eigna- og tilfærsluútgjöldum.

Heildartekjur heimilageirans hækkuðu um 6,7% frá árinu 2010 til 2011. Þar af var 7,4% hækkun á heildarlaunatekjum, 10,2% hækkun á tilfærslutekjum og 6,5% hækkun á rekstrarafgangi einstaklingsfyrirtækja. Heildareignatekjur lækkuðu um 17,4% milli ára. Hækkun heildareigna- og tilfærsluútgjalda nam 2,7% vegna 8,4% hækkunar tilfærsluútgjalda, en eignaútgjöld lækkuðu um 19,5%  árin 2010 til 2011. 


 

Samhliða birtingu talna fyrir árið 2011 hefur hluti af eldri niðurstöðum verið uppfærður. Helsta breytingin er að tölur yfir rekstrarafgang af rekstri íbúðarhúsnæðis fyrir árið 2010 hafa verið lagfærðar í samræmi við endurskoðun á framleiðslureikningum Hagstofunnar.

Þær tölur sem hér eru birtar eru að mestu byggðar á skattframtölum einstaklinga, en leitast er við að laga þær sem best að uppgjöri þjóðhagsreikninga þar sem við á. Má þar nefna að hagnaður af reiknaðri eigin leigu íbúðarhúsnæðis er hér tekjufærður þótt hann komi ekki fram í framtali. Þá hafa leigutekjur verið felldar út en þær eru að mestu leyti beinar tekjutilfærslur innan heimilageirans. Söluhagnaði er einnig sleppt í uppgjörinu. Ekki er lagt mat á óframtaldar tekjur heimila, nema að því marki sem þær koma fram á launamiðum einstaklinga sem ekki hafa skilað framtali.

Nánari lýsingu á einstökum þáttum ráðstöfunartekna heimilanna er að finna í Hagtíðindum frá 16. apríl 2007 sem finna má hér

Talnaefni