Ráðstöfunartekjur heimilanna jukust um 9,2% árið 2022 samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum borið saman við fyrra ár. Ráðstöfunartekjur á mann námu rúmlega 4,9 milljónum króna á árinu 2022 og jukust um 6,5% frá fyrra ári. Þá er áætlað að kaupmáttur ráðstöfunartekna heimila á mann hafi dregist saman um 1,7% á sama tímabili.

Áætlað er að ráðstöfunartekjur heimilanna hafi aukist um 9,1% á fjórða ársfjórðungi 2022 borið saman við sama tímabil fyrra árs en áætlað er að ráðstöfunartekjur á mann hafi numið rúmlega 1,25 milljónum króna á ársfjórðungnum og hafi aukist um 5,8% frá sama tímabili 2021. Að teknu tilliti til verðlagsþróunar er áætlað að kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann hafi dregist saman um tæp 3,4% á tímabilinu en vísitala neysluverðs hækkaði um 9,4% á sama tímabili.

Aukning í launatekjum heimilanna
Heildartekjur heimilanna jukust árið 2022 um 9,9% frá fyrra ári. Sá liður sem þyngst vegur í hækkun á heildartekjum heimilanna eru launatekjur sem áætlað er að hafi aukist um ríflega 260 milljarða frá fyrra ári eða sem nemur 15%. Á sama tímabili jukust skattar á laun um ríflega 27 milljarða eða um rúmlega 5,5%. Aukning launatekna skýrist bæði af launahækkunum og minnkandi atvinnuleysi. Samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands hækkuðu laun að meðaltali um 8,3% á árinu 2022 borið saman við fyrra ár en starfandi einstaklingum fjölgaði um 7% á sama tímabili.

Áætlað er að vaxtagjöld heimila hafi aukist um 35,5% á árinu 2022 borið saman við fyrra ár sem skýrist bæði af auknum útlánum til heimila og hærri vöxtum. Á sama tímabili jukust eignatekjur heimila um 16% en áætlað er að vaxtatekjur heimila hafi aukist um 52,8% á tímabilinu.

Heildartekjur heimilanna jukust um 9,1% á fjórða ársfjórðungi 2022 samanborið við sama ársfjórðung fyrra árs en þar af jukust launatekjur um 13,9% og eignatekjur um 14%. Heildargjöld heimilanna jukust um 9% á fjórða ársfjórðungi 2022 samanborið við sama ársfjórðung í fyrra en þar af jukust skattar á laun um 4,1% og vaxtagjöld um 54%.

Aukningu vaxtagjalda og vaxtatekna má rekja til aukins fjármagnskostnaðs heimilanna og mikilla stýrivaxtahækkana á tímabilinu.

Lífeyristekjur og félagslegar tilfærslur drógust saman um rúm 1,3% á milli ára
Áætlað er að lífeyristekjur og félagslegar tilfærslur til heimilanna hafi dregist saman um 6,8 milljarða króna frá fyrra ári sem nemur rúmlega 1,3% minnkun á milli ára.

Lífeyristekjur og félagslegar tilfærslur námu 15,1% af heildartekjum heimilanna árið 2022 samanborið við 16,8% árið 2021 og 17,3% árið 2020.

Tryggingagjöld atvinnurekenda og launafólks heimilisgeirans jukust um 14,8% samanborið við 8% samdrátt á árinu 2021 sem má að einhverju leyti rekja til þess að tryggingagjald lækkaði úr 6,35% í 6,1% árið 2021 en hækkaði aftur í 6,35% árið 2022.

Lífeyristekjur og félagslegar tilfærslur drógust saman um rúm 0,5% á fjórða ársfjórðungi 2022 borið saman við sama ársfjórðung 2021 og námu 14,6% af heildartekjum heimilanna á ársfjórðungnum. Tryggingagjöld atvinnurekenda og launafólks heimilisgeirans jukust um 14,6% á ársfjórðungnum samanborið við sama ársfjórðung 2021.

Ofangreindar niðurstöður eru skilgreindar sem bráðabirgðaniðurstöður en Hagstofan mun birta endurskoðaðar niðurstöður þegar fyrir liggja endanlegri upplýsingar, meðal annars úr skattframtölum fyrirtækja og einstaklinga.

Talnaefni