Áætlað er að ráðstöfunartekjur heimilageirans hafi aukist um 5,8% á þriðja ársfjórðungi 2022 í samanburði við sama tímabil fyrra árs. Gert er ráð fyrir því að ráðstöfunartekjur á mann hafi numið rúmlega 1,2 milljónum króna á ársfjórðungnum og hafi aukist um 2,9% frá sama tímabili í fyrra. Að teknu tilliti til verðlagsþróunar er áætlað að kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann hafi dregist saman um 6,1% á tímabilinu en vísitala neysluverðs hækkaði um 9,7% á sama tímabili.

Heildartekjur heimilanna jukust um 10,2% á þriðja ársfjórðungi 2022 samanborið við sama ársfjórðung í fyrra. Sá liður sem vegur hvað þyngst í aukningu heildartekna eru launatekjur en þær jukust um 13,7% frá sama ársfjórðungi í fyrra. Áætlað er að eignatekjur hafi aukist um 18,0% frá sama ársfjórðungi í fyrra en áætlað er að vaxtatekjur hafi aukist um 61,5% á tímabilinu.

Lífeyristekjur og félagslegar tilfærslur jukust um 0,6% á þriðja ársfjórðungi 2022 samanborið við þriðja ársfjórðung árið 2021. Þar af mælist aukning í lífeyristekjum sem vegur upp á móti töluverðum samdrætti í félagslegum tilfærslum til heimilanna en félagslegar tilfærslur voru umtalsverðar á sama tímabili árið 2021 sem rekja má beint til áhrifa kórónuveirufaraldursins, aukins atvinnuleysis sem fylgdi faraldrinum og þeirra aðgerða sem stjórnvöld gripu til í kjölfarið.

Áætlað er að heildargjöld heimilanna hafi aukist um 16,6% á þriðja ársfjórðungi 2022 samanborið við sama ársfjórðung í fyrra. Skattgreiðslur jukust um 15,1% frá sama ársfjórðungi í fyrra og er áætlað að tryggingagjöld hafi aukist um 14% á tímabilinu. Eignagjöld jukust um 39,4% á þriðja ársfjórðungi 2022 samanborið við sama ársfjórðung í fyrra en þar af jukust vaxtagjöld um 41,1% sem einkum skýrist af auknum fjármagnskostnaði heimilanna.

Ofangreindar niðurstöður eru skilgreindar sem bráðabirgðaniðurstöður en Hagstofan mun birta endurskoðaðar niðurstöður þegar fyrir liggja endanlegri upplýsingar, meðal annars úr skattframtölum fyrirtækja og einstaklinga.

Talnaefni