Hagstofa Íslands hefur í dag gefið út þjóðhagsspá að vori í ritröð sinni, Hagtíðindum. Spáin nær fram til ársins 2018, en í henni er m.a. gert ráð fyrir að landsframleiðsla aukist um 2,7% á þessu ári og 3% árið 2015. Aukning einkaneyslu verður 3,5% 2014 og fjárfesting eykst um 9,2%. Árið 2015 er reiknað með að að einkaneysla aukist um 3,3% og nærri 3% á ári 2016-2018. Fjárfesting eykst um 18,2% árið 2015 og verður vaxandi ef frá er talið árið 2017. Samneysla eykst um 0,7% á þessu ári og 0,8% 2015 en vex í tæp 2% á ári eftir það.

Áætlun ríkisstjórnarinnar um lækkun verðtryggðra íbúðalána ásamt aukningu ráðstöfunartekna, sem m.a. má rekja til styrkingar vinnumarkaðar, styðja við einkaneyslu á spátímanum.

Spáð er 2,6% verðbólgu árið 2014, 3,4% árið 2015 og 3,1% árið 2016, en undir þremur prósentum eftir það. Kjarasamningum er að mestu lokið á almennum vinnumarkaði en lausir kjarasamningar opinberra starfsmenn viðhalda nokkurri óvissu um launa- og verðlagsþróun.

Hagstofan gaf síðast út þjóðhagsspá 15. nóvember síðastliðinn og er næsta útgáfa ráðgerð í lok júní í sumar.

Þjóðhagsspá, vor 2014 – Hagtíðindi

Talnaefni