FRÉTT UMHVERFI 02. DESEMBER 2016

Myndun úrgangs
Árið 2014 mynduðust 799 þúsund tonn af úrgangi á Íslandi, þar af voru um 5% spilliefni. Mest af úrganginum var jarðvegur, 326 þúsund tonn, 41% af heildarmagninu. Blandaður heimilisúrgangur var um 120 þúsund tonn og efnaúrgangur frá málmvinnslum var rúm 87 þúsund tonn.

Meðhöndlun úrgangs
Af heildarmagni úrgangs fór 621 þúsund tonn, tæp 78%, í endurvinnslu eða aðra endurnýtingu. 174 þúsund tonnum, tæpum 22%, var fargað með brennslu eða urðun og 3819 tonn fóru í brennslu þar sem orkan var nýtt. Allur jarðvegur var endurnýttur í landmótun, utan 194 tonna af menguðum jarðvegi sem voru urðuð. Rúm 90% af efnaúrgangi fóru til endurvinnslu, en tæplega 10% voru brennd eða urðuð. 99% af blönduðum heimilisúrgangi voru urðuð eða brennd án orkunýtingar.

Magn úrgangs á Íslandi 2014 
  Spilliefni Ekki spilliefni Alls
Tonn      
Heildarúrgangur 38.959 760.247 799.206
Notaðir leysar 126 0 126
Sýrur, basar og úrgangur í saltlausn 0 39 39
Notaðar olíur 1.951 0 1.951
Efnaúrgangur 8.903 78.396 87.299
Eðja frá iðnaðarfrárennsli 10 0 10
Eðja og fljótandi úrgangur frá meðhöndlun úrgangs 0 0 0
Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum 199 95 294
Málmúrgangur, járnlaus (ekki umbúðir) .. 19.070 19.070
Málmumbúðir 0 3.924 3.924
Málmúrgangur, blandaður járnríkur og járnlaus (ekki umbúðir) 0 21.007 21.007
Glerúrgangur 0 10.597 10.597
Pappírs- og pappaumbúðir 0 27.705 27.705
Hjólbarðar og annað gúmmí 0 5.053 5.053
Plastumbúðir 0 5.550 5.550
Viðarúrgangur 204 17.549 17.753
Textílúrgangur 0 0 0
Úrgangur sem inniheldur PCB 1 0 1
Raf- og rafeindatækjaúrgangur 194 3.240 3.434
Úr sér gengin ökutæki 0 6.364 6.364
Rafhlöður og rafgeymar 1.115 45 1.160
Matarúrgangur, sláturúrgangur og fiskúrgangur 0 17.629 17.629
Garðaúrgangur, garðyrkju- og skógræktarúrgangur 0 22.757 22.757
Húsdýraskítur 0 1.002 1.002
Blandaður heimilisúrgangur (sorphirða, gámasvæði, rúmfrekur úrg.) 0 119.995 119.995
Blandaður, óskilgreindur úrgangur (t.d. frá rekstri) 0 14.759 14.759
Leifar frá meðhöndlun úrgangs 0 2.231 2.231
Ristarúrgangur og seyra 0 3.721 3.721
Blandaður byggingar- og niðurrifsúrgangur. 669 32.083 32.752
Úrgangur frá varmaferlum 11.131 19.240 30.371
Leifar frá brennslu og hitasundrun úrgangs 13.909 61 13.970
Jarðvegur 164 325.519 325.683
Dýpkunarefni 0 0 0
Úrgangur sem gerður hefur verið stöðugur eða breytt í fast efni 384 2.616 3.000

Gagnasöfnun
Gögnum var safnað af Umhverfisstofnun, sem leitar til 70 rekstraraðila, þar á meðal allra fyrirtækja sem sérhæfa sig í meðhöndlun úrgangs og fyrirtækja sem höndla eigin úrgang í samræmi við starfsleyfi. Umtalsverð breyting varð á gagnasöfnun árið 2014 þegar breyting á úrgangslögum gekk í gildi og nokkrir flokkar töldust ekki lengur úrgangur, svo sem fiskleifar sem fara í mjöl og sláturleifar sem fara í nýtingu. Einnig var tekin upp sundurliðun Hagstofu Evrópu og við það breyttust flokkunarforsendur úrgangs mikið. Einnig bættust ný fyrirtæki inn í gagnasöfnunarferlið.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1278 , netfang umhverfi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.