Verðmæti þjónustuútflutnings í ágúst 2023 er áætlað 107,5 milljarðar króna og að það hafi aukist um 13% frá því í ágúst 2022 á gengi hvors árs. Gert er ráð fyrir að útflutningstekjur af ferðalögum hafi verið um 58,5 milljarðar í ágúst og að þær hafi aukist um 13% miðað við ágúst 2022. Áætlað er að tekjur af samgöngum og flutningum hafi verið 33,7 milljarðar króna í ágúst og hafi aukist um 16% miðað við sama mánuð árið á undan. Verðmæti annarra þjónustuliða í útflutningi er talið hafa verið 15,3 milljarðar í ágúst og að það hafi aukist um 6% frá því í ágúst árið áður.

Verðmæti þjónustuinnflutnings í ágúst er áætlað 53,1 milljarður króna og að það hafi aukist um 8% frá því í ágúst 2022 á gengi hvors árs. Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna ferðalaga Íslendinga erlendis hafi verið 18,6 milljarður í ágúst og hafi dregist saman um 3% samanborið við sama mánuð árið áður. Hvað útgjöld vegna samgangna og flutninga varðar er áætlað að þau hafi verið 10,9 milljarðar í ágúst og hafi aukist um 8% samanborið við ágúst árið áður. Þá er áætlað að verðmæti annarra þjónustuliða í innflutningi hafi verið 23,5 milljarðar í ágúst og að það hafi aukist um 17% frá sama mánuði árið áður. Þjónustujöfnuður var því jákvæður um 54,5 milljarða króna í ágúst.

Gert er ráð fyrir að verðmæti þjónustuútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá september 2022 til ágúst 2023, hafi verið 898,2 milljarðar króna og að það hafi aukist um 32% miðað við tólf mánaða tímabilið þar á undan. Á sama tímabili er áætlað að verðmæti þjónustuinnflutnings hafi verið 618,8 milljarðar og hafi aukist um 20% miðað við tólf mánaða tímabilið þar á undan.

Áætlað er að vöruútflutningur í greiðslujöfnuði* hafi verið 68,5 milljarðar króna í ágúst 2023 en vöruinnflutningur 108,9 milljarður. Fyrir vikið er gert ráð fyrir að vöruskiptajöfnuður í greiðslujöfnuði hafi verið neikvæður um 40,4 milljarða króna. Verðmæti útflutnings vöru og þjónustu í ágúst 2023 er því áætlað 176 milljarðar króna og hafi dregist saman um 7% miðað við sama mánuð 2022. Verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta á sama tíma var 161,9 milljarðar og jókst um 4% miðað við sama mánuð 2022. Því er áætlað að vöru- og þjónustujöfnuður hafi verið jákvæður um 14,1 milljarð í ágúst 2023 samanborið við 34 milljarða jákvæðan jöfnuð fyrir sama mánuð 2022.

Gert er ráð fyrir að verðmæti útflutnings vöru- og þjónustuviðskipta hafi verið 1.856,1 milljarður króna á tólf mánaða tímabilinu september 2022 til ágúst 2023 og hafi aukist um 14% miðað við tólf mánuðina þar á undan. Áætlað er að verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta fyrir sama tímabil hafi verið 1.906,8 milljarðar og aukist um 19% miðað við tólf mánuði þar á undan. Því er áætlað að uppsafnaður vöru- og þjónustujöfnuður fyrir umrætt tólf mánaða tímabil hafi verið neikvæður um 50,7 milljarða króna samanborið við 21,5 milljarða jákvæðan jöfnuð fyrir tólf mánuðina þar á undan.

*Samkvæmt stöðlum greiðslujafnaðar og þjóðhagsreikninga.

Talnaefni
Vöru- og þjónustviðskipti
Þjónustuviðskipti