Verðmæti þjónustuútflutnings í janúar 2022 er áætlað 34,2 milljarðar króna og að það hafi aukist um 77% frá því í janúar 2021 á gengi hvors árs. Gert er ráð fyrir að útflutningstekjur af ferðalögum hafi verið um 9,9 milljarðar í janúar og að þær hafi aukist verulega samanborið við sama tíma árið 2021. Áætlað er að tekjur af samgöngum og flutningum hafi verið 9,6 milljarðar króna í janúar og aukist um 56% miðað við janúar 2021. Verðmæti annarra þjónustuliða í útflutningi er talið hafa verið 14,7 milljarðar í janúar og hafi aukist um 29% frá því í janúar árið áður.

Verðmæti þjónustuinnflutnings í janúar er áætlað 35,6 milljarðar króna og að það hafi aukist um 69% frá því í janúar 2021 á gengi hvors árs. Gert er ráð fyrir að útgjöld vegna ferðalaga Íslendinga erlendis hafi verið 9,7 milljarðar í janúar og aukist verulega samanborið við janúar árið áður. Hvað útgjöld vegna samgangna og flutninga varðar er áætlað að þau hafi verið 7,2 milljarðar í janúar og aukist um 81% miðað við janúar 2021. Þá er áætlað að verðmæti annarra þjónustuliða í innflutningi hafi verið 18,7 milljarðar í janúar og aukist um 38% frá því í janúar fyrir ári.

Gert er ráð fyrir að verðmæti þjónustuútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá febrúar 2021 til janúar 2022, hafi verið 483,7 milljarðar króna og aukist um 35% miðað við tólf mánaða tímabilið þar á undan. Á sama tímabili er áætlað að verðmæti þjónustuinnflutnings hafi verið 388,4 milljarðar og aukist um 31% miðað við tólf mánaða tímabilið þar á undan.

Áætlað er að vöruútflutningur í greiðslujöfnuði* hafi verið 76,6 milljarðar króna í janúar 2022 en vöruinnflutningur 76,4 milljarðar. Fyrir vikið er gert ráð fyrir að vöruskiptajöfnuður í greiðslujöfnuði hafi verið jákvæður um 0,3 milljarða króna. Verðmæti útflutnings vöru og þjónustu í janúar 2022 er því áætlað 110,9 milljarðar króna og að það hafi aukist um 61% miðað við sama mánuð 2021. Verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta á sama tíma var 112 milljarðar og jókst um 57% miðað við sama mánuð 2021.

Gert er ráð fyrir að verðmæti útflutnings vöru- og þjónustuviðskipta hafi verið 1.274,5 milljarðar króna á síðustu tólf mánuðum og aukist um 29% miðað við tólf mánuðina þar á undan. Áætlað er að verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta fyrir sama tímabil hafi verið 1.341,9 milljarðar og aukist um 32% miðað við tólf mánuði þar á undan. Því er áætlað að uppsafnaður vöru- og þjónustujöfnuður fyrir síðustu tólf mánuði hafi verið neikvæður um 67,4 milljarða króna samanborið við 27,9 milljarða neikvæðan jöfnuð fyrir tólf mánuðina þar á undan.

*Samkvæmt stöðlum greiðslujafnaðar og þjóðhagsreikninga.

Talnaefni
Vöru- og þjónustuviðskipti
Vöruviðskipti