Heildartekjur af þjónustuútflutningi á fyrsta ársfjórðungi 2019 voru, samkvæmt bráðabirgðatölum, 131,7 milljarðar króna. Heildarútgjöld vegna innfluttrar þjónustu voru 102,0 milljarðar. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 29,7 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi en var jákvæður um 36,6 milljarða á sama tíma árið áður, á gengi hvors árs.

Verðmæti útflutnings af samgöngum og flutningum dregst saman milli ára
Á fyrsta ársfjórðungi 2019 stóð heildarverðmæti þjónustuútflutnings nánast í stað ef miðað er við sama tímabili árið áður, á gengi hvors árs. Útflutningstekjur af ferðaþjónustu voru 66,4 milljarðar og voru 7,6% hærri en á sama tíma árið áður. Tekjur af samgöngum og flutningum námu 38,5 milljörðum og lækkuðu um 14,4% miðað við sama tíma árið áður. Vegur þar þyngst samdráttur í tekjum af farþegaflutningum með flugi.

Hagstofan birtir nú í fyrsta skipti landaskiptingu ársfjórðungslegra þjónustuviðskipta. Verðmæti þjónustuútflutnings til Evrópu nam 63,9 milljörðum eða 48,5% af heildarverðmæti þjónustuútflutnings á fyrsta ársfjórðungi 2019. Þar af var 20,1 milljarður til Bretlands eða 15,3% af heildarverðmæti. Á sama tíma nam verðmæti þjónustuútflutnings til Bandaríkjanna 40,5 milljörðum eða 30,7% af heildarþjónustuútflutningi. Nánari upplýsingar má finna í töflunni, Þjónustuviðskipti við útlönd eftir löndum og ársfjórðungum 2019, sem finna má á vef Hagstofunnar.

Verðmæti þjónustuinnflutnings hækkar á milli ára
Á fyrsta ársfjórðungi 2019 var verðmæti þjónustuinnflutnings 6,7 milljörðum hærra en sama tíma árið áður, eða 7,1% á gengi hvors árs. Útgjöld vegna innfluttrar ferðaþjónustu námu 41,4 milljörðum og hækkuðu um 6,9% frá sama tíma árið áður. Verðmæti þjónustuinnflutnings frá Evrópu á fyrsta ársfjórðungi 2019 nam 76,1 milljarði eða 74,6% af heildarverðmæti þjónustuinnflutnings. Þar af var þjónustuinnflutningur frá Bretlandi var 15,9 milljarðar eða 15,6% af heildar innflutningi. Fyrir sama tímabil nam verðmæti þjónustuinnflutnings frá Bandaríkjunum 17,1 milljarði eða 16,8% af heildarverðmæti innflutnings.

Mánaðarlegur þjónustujöfnuður
Samhliða ársfjórðungsútgáfu á þjónustujöfnuði uppfærir Hagstofan gögn um mánaðarlegan þjónustujöfnuð fyrir fyrsta ársfjórðung 2019. Útflutt þjónusta er áætluð 46,5 milljarðar í mars 2019 og innflutt þjónusta er áætluð 35,9 milljarðar. Þjónustujöfnuður er því áætlaður jákvæður um 10,6 milljarða í mars 2019.

Þjónustujöfnuður

Verðmæti útflutnings og innflutnings á þjónustu 2018 og 2019 
  Milljónir króna á gengi hvors árs Breytingar frá fyrra ári á gengi hvors árs, % 1. ársfjórðungur
  1. ársfjórðungur
 20182019
     
Útflutt þjónusta 131.814,2 131.701,5 -0,1
Samgöngur og flutningar 44.978,3 38.483,8 -14,4
Ferðalög 61.692,2 66.359,8 7,6
Önnur viðskiptaþjónusta 6.057,8 10.405,0 71,8
Aðrir þjónustuliðir 19.085,9 16.452,9 -13,8
       
Innflutt þjónusta 95.264,0 101.987,5 7,1
Samgöngur og flutningar 15.898,3 17.776,9 11,8
Ferðalög 38.685,9 41.355,4 6,9
Önnur viðskiptaþjónusta 18.497,0 16.228,7 -12,3
Aðrir þjónustuliðir 22.182,7 26.626,5 20,0
       
Þjónustujöfnuður 36.550,2 29.714,0  

Talnaefni